De van Oldenbarneveltschool

Jagthuisstraat 14 3022 PR Rotterdam

Schoolfoto van De van Oldenbarneveltschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van De Van Oldenbarneveltschool,

Wij hopen dat u hier de informatie vindt die u nodig heeft bij het oriënteren op een school voor uw kind.
Mocht u vragen hebben, belt of mailt u dan gerust, dan hopen we op al uw vragen een antwoord te kunnen geven.

Wij verzorgen iedere twee weken een rondleiding voor geïnteresseerde ouders. U kunt zich hiervoor bij de school telefonisch of per mail aanmelden. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kleinschalig en veilig
  • Gedegen onderwijs
  • Eigentijds
  • Klassiek gebouw
  • Vakleerkrachten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Van Oldenbarneveltschool ontvangt jaarlijks meer inschrijvingen van leerlingen dan dat er geplaatst kunnen worden. Daarom vindt er ieder kwartaal een loting plaats voor de leerlingen die in het betreffende kwartaal drie jaar zijn geworden. Kinderen die al een broer of zus op de school hebben, worden automatisch geplaatst. De overige leerlingen die in dat kwartaal drie jaar zijn geworden, doen mee aan de loting.
 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
236
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven