bs de Vlinder

Albregt-Engelmanstraat 34 3025 BH Rotterdam

  • Schoolfoto van bs de Vlinder
  • Schoolfoto van bs de Vlinder
  • Schoolfoto van bs de Vlinder
  • Schoolfoto van bs de Vlinder
  • Schoolfoto van bs de Vlinder

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen van de Vlinder zijn dik tevreden met hun school. Dat is fijn om te weten! 
Tevredenheid
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In januari 2023 heeft de Vlinder de vragenlijst oudertevredenheid uitgezet onder alle ouders van de reguliere groepen. De uitkomst laat zien dat ouders tevreden zijn over de school. Daar zijn we natuurlijk heel trots op. 
Tevredenheid
7,9

Terug naar boven