bs de Vlinder

Albregt-Engelmanstraat 34 3025 BH Rotterdam

  • Schoolfoto van bs de Vlinder
  • Schoolfoto van bs de Vlinder
  • Schoolfoto van bs de Vlinder
  • Schoolfoto van bs de Vlinder
  • Schoolfoto van bs de Vlinder

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Vlinder bestaat uit leerkrachten, zorgcoördinatoren, onderwijsondersteunend personeel, een orthopedagoog en een kinderpsycholoog. Iedere leerkracht is groepsleerkracht en specialist in een bepaald vak. Zo zijn er specialisten in taal en communicatie, rekenen, bewegen, wetenschap, techniek en ICT, Engels en muziek

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De pool:

Voor de vervanging van zwangerschapsverloven, middellang en langdurige verzuim is er voor gekozen een bovenschoolse pool op te richten. De komst van de WWZ maakt dat er minder mogelijkheden zijn voor scholen zelf om vervanging te regelen, zonder risico’s te lopen van verplichting ten aanzien van vaste benoemingen. De leerkrachten in de pool krijgen een vast en doorlopende aanstelling op stichtingsniveau en worden uitgeleend aan de verschillende scholen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Leerlingen starten op de Vlinder elke ochtend in hun eigen basisgroep. Dit is tevens de groep waar zij hun feesten en vieringen doen. Om 9.00 uur zullen de leerlingen vanaf groep 4 naar hun ateliers gaan, volgens een vastgesteld rooster. Voor sommige leerlingen kan dit betekenen dat zij de ateliers voor bepaalde vakken (tijdelijk) op een ander, eigen niveau volgen, maar wel in de basisgroep zitten met leeftijdsgenoten. De ateliers duren drie kwartier. Regelmatig hebben leerlingen ook flex-tijd. In dit atelier zullen leerlingen het geleerde kunnen toepassen door op een eigen laptop te werken in Snappet; een digitaal systeem.

Na de ateliertijd zullen de kinderen terugkeren naar de basisgroepen, waar ze werken aan betekenisvolle thema's aan de wereldoriëntatie vakken. Hierbij zullen de doelen waaraan zij tijdens ateliertijd aan gewerkt hebben geïntegreerd worden in hun werk. 

Daarnaast zal veel aandacht worden besteed aan doelen als; presenteren, probleemoplossend vermogen, samenwerken en creatief- en kritisch denken. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De gegeven tijden zijn indicatief. Er wordt binnen ontwikkelingsgericht werken altijd gekeken wat kinderen nodig hebben. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De wereldoriëntatie vakken worden vanaf schooljaar 2019-2020 aangeboden in betekenisvolle thema's. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Woltjerschool heeft een goed functionerend, gedegen zorgsysteem. De inspectie heeft passend onderwijs ook als deelonderzoek onlangs uitgevoerd (april 2019)

Wij zijn bereid ten alle tijden in gesprek te gaan met ouders. Tijdens de intake procedure bespreken wij per leerling en situatie wat wij als school wel en niet kunnen bieden. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven