bs de Vlinder

Albregt-Engelmanstraat 34 3025 BH Rotterdam

  • Schoolfoto van bs de Vlinder
  • Schoolfoto van bs de Vlinder
  • Schoolfoto van bs de Vlinder
  • Schoolfoto van bs de Vlinder
  • Schoolfoto van bs de Vlinder

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van bs de Vlinder! Bs de Vlinder maakt onderdeel uit van kindcentrum de Vlinder, waar ook sbo de Vlinder, peuterspeelzaal en Ukkiegroep de Rupsen, De Kletsmajoor als logopediepraktijk en Cure+ voor oefentherapie.

Wij bieden eigentijds en vernieuwend onderwijs, vanuit de gedachte dat wij het maximale willen bereiken met onze leerlingen, terwijl we leerlingen tevens voorbereiden op een steeds veranderende wereld. 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Atelieronderwijs
  • Werken aan doelen
  • Samen
  • Thematisch werken
  • Toekomstgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op dit moment zien wij een stijging in het leerlingenaantal. Het aantal 4 jarigen met 100% toegenomen in vergelijking met een jaar geleden. Wij streven naar een stabiel leerlingenaantal, waarbij de kleinschaligheid uitgangspunt blijft. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen gekend en gezien worden. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
177
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In ons uitgebreide 'Respect protocol' staat eveneens zaken beschreven als 

protocol email, internet en social media

Agressie, gelweld en seksuele intimidatie

Terug naar boven