Kindcentrum De Buskes

Ben Websterstraat 3 -11 3069 XJ Rotterdam

Schoolfoto van Kindcentrum De Buskes

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De uitslag van deze leerlingtevredenheidspeiling komt overeen met hetgeen we signaleren in de groepen. We zien dat de schoolbrede aanpak op gedrag PBS en eerder ingezette groepsinterventies vanuit Unity'99 effect hebben.
Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk dat ouders participeren op onze school. Ouderbetrokkenheid is belangrijk. Wij zullen de aandachtspunten die naar voren komen uit het tevredenheidsonderzoek meenemen in ons regiegroep ouderbetrokkenheid, zodat we nog beter op de behoeftes van ouders aan kunnen sluiten.
Tevredenheid
7,3
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven