Vreewijkschool

Groenezoom 156 3075 GK Rotterdam

  • Samenwerken tijdens de techniekles in groep 7.
  • Ontbijten in het stadhuis met wethouder Kasmi.
  • Een paar keer per jaar zijn ouders welkom in de klas tijdens de lessen.
  • Theaterbezoek met aansluitend opdrachten maken.
  • Bezoek van kinderboekenschrijfster Sanne Rooseboom aan groep 5.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Inspectie mag leerlingen met een aangepast eindniveau buiten beschouwing laten. Dit zijn leerlingen die maximaal het eindniveau van leerjaar 6 behalen voor taal én rekenen en/of een IQ onder de 80 hebben. Bij een IQ-test geldt dat deze voldoet aan de criteria van de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN). Relatief veel kinderen (15%) hebben een score tussen de 79,9 en 85. Het aantal leerlingen dat onze school slechts enkele jaren heeft bezocht is in vergelijking met andere scholen groot. ( zie: Overstappers)

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussenresultaten meten wij door het afnemen van Citotoetsen. Wij maken groepsplannen. In deze plannen zetten wij onze doelen voor alle leerlingen en beschrijven wij hoe wij die doelen willen gaan halen. (beschrijving aanbod en wijze van instructie en verwerking)

Na afname van de toetsen analyseren de leerkrachten met de intern begeleider de toetsresultaten. De resultaten worden ook besproken met ouders.

Op schoolniveau worden de resultaten in een teambijeenkomst gepresenteerd en besproken. Leerkrachten delen dan met elkaar waar ze trots op zijn en hoe ze gekomen zijn tot goede resultaten in hun groep.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven