Vreewijkschool

Groenezoom 156 3075 GK Rotterdam

  • Samenwerken tijdens de techniekles in groep 7.
  • Ontbijten in het stadhuis met wethouder Kasmi.
  • Een paar keer per jaar zijn ouders welkom in de klas tijdens de lessen.
  • Theaterbezoek met aansluitend opdrachten maken.
  • Bezoek van kinderboekenschrijfster Sanne Rooseboom aan groep 5.

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op onze homepage van de Vreewijkschool.

Naast de gewone vakken rekenen, taal en begrijpend lezen vinden we wereldoriëntatie, techniek, burgerschap en gezond gedrag belangrijk. Als lekker Fitschool krijgen de leerlingen drie keer per week bewegingsonderwijs en organiseren we gezonde activiteiten.

Uit de tevredenheidspeiling onder ouders blijkt dat meer dan 80% van de ouders tevreden is over ons onderwijs en dat zij zich betrokken voelen bij de ontwikkeling van hun kind. Ouderbetrokkenheid is een speerpunt in ons onderwijs en wordt gewaardeerd met het certificaat ouderbetrokkenheid 3.0. De methode 'Vreedzameschool' versterkt de ouderbetrokkenheid en draagt bij aan een veilige school en een positieve sfeer.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vreedzame School
  • Focus op leerkrachthandelen
  • Ouderbetrokkenheid 3.0
  • Lekker Fit school
  • Rotterdamse Peuterschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 oktober 2020 hadden wij 195 leerlingen. De leerlingen zijn verdeeld over 9 groepen. De meeste leerlingen van onze school wonen in de wij Vreewijk.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
195
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven