Vreewijkschool

Groenezoom 156 3075 GK Rotterdam

  • Samenwerken tijdens de techniekles in groep 7.
  • Ontbijten in het stadhuis met wethouder Kasmi.
  • Een paar keer per jaar zijn ouders welkom in de klas tijdens de lessen.
  • Theaterbezoek met aansluitend opdrachten maken.
  • Bezoek van kinderboekenschrijfster Sanne Rooseboom aan groep 5.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien beschikbaar regelen we een invalleerkracht voor de groep, we verdelen de kinderen of de directie of intern begeleiders gaan voor een groep. Het kan ook voorkomen dat we noodgedwongen een groep vrij moeten geven.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij zijn een Lekker Fit! school.

De kinderen uit groep 3 t/m 8 van onze Lekker Fit! school, krijgen drie beweegmomenten per week gegeven door een vakdocent lichamelijke opvoeding. De groepen 5 en 6 hebben schoolzwemmen en/of twee keer gym gegeven door de vakdocent.

Als Lekker Fit! school hebben wij in samenwerking met de GGD Rotterdam een voedingsdeskundige bij ons op school. Kinderen worden elk schooljaar tijdens de gymles gemeten op lengte, gewicht en buikomvang om inzichtelijk te maken welke kinderen er in aanmerking komen voor extra begeleiding.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het accent van ons onderwijs ligt op de kernvakken rekenen, taal en lezen. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In ons schoolondersteuningsprofiel beschrijven wij onze kwaliteiten en de grenzen van onze zorg.

Wij werken samen met de Rotterdamse Peuterschool en onze school is in december 2019 voldoende beoordeeld op veiligheid. We besteden veel aandacht aan sociale veiligheid en werken met het programma van de Vreedzame School. Onze school heeft een dyscalculie en dyslexieprotocol. Meer- en hoogbegaafde leerlingen krijgen extra uitdaging aangeboden.

We hebben het CPS Keurmerk Ouderbetrokkenheid 3.0 en werken nauw samen met ouders.

Wij hebben een open aannamebeleid.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven