OBS De Schalm, school voor De Podiumkunsten

Katendrechtsestraat 61 3072 NS Rotterdam

  • Regelmatig komen er grote schepen langs. Soms gaan we de schepen van dichtbij bekijken
  • Leerlingen van groep 4 werken in de tuintjes. Alle kinderen krijgen regelmatig buitenlessen.
  • Groep 1 tot en met 6 op Tiengemeten! Een groot succes!
  • Eens in de zoveel tijd houden we een sponsorloop voor een speciaal doel.
  • De Schalm heeft een vioolklas met 20 leerlingen. Zij treden een aantal keer per jaar op

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2014-1015 zaten 17 leerlingen in groep 8. Door medische redenen heeft 1 leerling niet mee kunnen doen met de eindcito. De score is tevens vanwege 1 leerling gecorrigeerd die in groep 7 is binnen gestroomd. De schoolscore is 531,5, gecorrigeerd met het Leerlinggewicht komen we uit op 536,2. Drie leerlingen zijn aangemeld bij Zorgleerling in Beeld en zijn uitgestroomd naar het VMBO BBL met LWOO. Acht leerlingen zijn uitgestroomd naar het VMBO TL, twee leerlingen naar Havo/Vwo, twee leerlingen naar de Havo en twee leerlingen naar het VWO.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In schooljaar 2016-2017 hebben 19 van de 20 leerlingen de eindtoets gemaakt.

De schoolscore zonder correctie was: 536,3. De schoolscore met correctie (leerlinggewicht 45,6%) was: 540,1.           
Na het maken van de eindtoets kwamen 12 leerlingen in aanmerking voor herziening van het Eindadvies. Hiervan zijn er 10 herzien (50%) en 2 niet (16,7 %).

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Wij zijn de afgelopen drie jaar bezig met een verbeterprogramma. Dit heeft geresulteerd in een groene kaart in februari 2011. We blijven hard werken aan de resultaten en zien een stijgende lijn. De succesfactoren hierin zijn: scholing leerkrachten, resultaten volgen en analyseren. In de praktijk gaan we aan de slag met de conclusies. We worden hierbij geholpen door het Topklasarrangement; een groep ervaren mensen uit het onderwijs die ons adviseren. We geven al heel lang gediffentieerd les, zodat we aansluiten bij de mogelijkheden van de kinderen. Schooljaar 2012-2013 zijn we gestart om de meer- en hoogbegaafde leerlingen van onze school onderwijs op maat te bieden. Tot slot vinden wij het heel belangrijk dat de kinderen zich breed kunnen ontwikkelen. Naast de reguliere vakken, volgen de leerlingen van groep 1-4 dans, muziek, natuur- en milieueducatie. De leerlingen van groep 5-8 volgen dans, muziek, filosofie en techniek. Dit heeft uiteindelijk een positief effect op de resultaten.

Terug naar boven