OBS De Schalm, school voor De Podiumkunsten

Katendrechtsestraat 61 3072 NS Rotterdam

  • Regelmatig komen er grote schepen langs. Soms gaan we de schepen van dichtbij bekijken
  • Leerlingen van groep 4 werken in de tuintjes. Alle kinderen krijgen regelmatig buitenlessen.
  • Groep 1 tot en met 6 op Tiengemeten! Een groot succes!
  • Eens in de zoveel tijd houden we een sponsorloop voor een speciaal doel.
  • De Schalm heeft een vioolklas met 20 leerlingen. Zij treden een aantal keer per jaar op

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op OBS de Schalm, de school voor de Podiumkunsten met adaptief onderwijs!
Wij geven een beeld waar wij als school voor staan op het gebied van resultaten, onderwijsconcept, profiel, omgeving van de school en de veiligheid. Wij denken dat dit leerlingen zal prikkelen en hopen dat dit nieuwe ouders nieuwsgierig maakt. Hebben we u geïnspireerd een kijkje te komen nemen? U bent van harte welkom op een van onze informatieochtenden. Graag horen wij van u wat u belangrijk vindt! Zie voor meer informatie: http://obsdeschalm.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Adaptief onderwijs
  • Dans, drama en muziek
  • Vijf gelijke dagen
  • Buitenlessen
  • Ambitieus en enthousiast team

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We zijn dit schooljaar gestart met 6 homogene groepen (3 t/m 8), 2 kleutergroepen (groep 1 en 2) en 2 groepen nul. Naar verwachting komt daar in de tweede helft van het schooljaar een derde kleutergroep bij, gezien het stijgend aantal aanmeldingen.

De Schalm heeft op dit moment ruim 160 leerlingen van meer dan 25 verschillende nationaliteiten. Een heel diverse populatie dus. We kunnen het volgende onderscheid maken:

1.  Gezinnen die van oudsher op de Kaap wonen. Er zijn families die al generaties lang naar De Schalm gaan en daar vooral genegenheid en geborgenheid zoeken. Zij voelen zich gezien en gehoord;   

2. Gezinnen die kluswoningen betrokken toen Katendrecht veranderde in een aantrekkelijke buurt. Deze ondernemende ouders plaatsen hun kinderen op De Schalm vanwege het profiel (Podiumkunsten), de buitenlessen en de kleinschaligheid;

3. Gezinnen die recent in de wijk zijn neergestreken en gehuisvest zijn in de nieuwbouw. Ouders kiezen voor De Schalm nadat zij zich op het internet hebben georiënteerd, omdat hun interesse is gewekt na mond-tot-mondreclame of omdat het onderwijsconcept en de goede resultaten hen aanspreken

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
165
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven