OBS De Schalm, school voor De Podiumkunsten

Katendrechtsestraat 61 3072 NS Rotterdam

 • Op De Schalm voelen leerlingen zich met elkaar verbonden
 • Op De Schalm is meedoen leuker dan winnen
 • Op De Schalm zien we elkaar.
 • Op De Schalm zijn de medewerkers het lerarenteam van 2019- 2020 geworden.
 • Op De Schalm ontvangen we iedereen met groot genoegen.

In het kort

Toelichting van de school

Stichting BOOR verzorgt het openbaar (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam. In totaal zo'n 75 scholen, waar dagelijks aan ongeveer 30.000 leerlingen wordt lesgegeven. OBS De Schalm is daar een van.
De focus van deze school ligt op:

Leren in de buitenruimte.
Katendrecht is een opvallend groene wijk. De Schalm staat op een prachtig punt aan het Buizenpark en aan de Maas. Deze fraaie omgeving nodigt uit tot het geven van buitenlessen. Het is een essentieel onderdeel van het profiel van de school, onder het motto ‘Leren in Het Groen’. De school is een trotse ambassadeurschool van Jantje Beton.

Buitenonderwijs houdt in dat reguliere vakken vaak gegeven worden in de buitenlucht. Uit onderzoek blijkt dat dit een positieve invloed heeft op kinderen, uiteenlopend van gezondheidsvoordelen tot het beter opnemen van de lesstof. Het is ook een aantrekkelijke tegenhanger van alle beeldschermtijd in het onderwijs. Door buiten les te krijgen, leren de leerlingen om beter en effectiever spelen, samenwerken, bewegen, ontdekken en onderzoeken. Zij zullen leren om meer hun eigen impulsen te volgen waardoor zij meer eigenaar worden van hun eigen ontwikkeling en directe omgeving.

Leren door podiumkunsten
Het podium in de gemeenschapsruimte is voor De Schalm cruciaal. De school stimuleert kinderen om zich persoonlijk te ontwikkelen, hun talenten te ontplooien, en blokkades en schroom te overwinnen. Dit is des te meer van belang voor kinderen die deze steun niet automatisch van huis uit meekrijgen. Er is een aanbod van creatieve vakken zoals theater, dans, beeldend en muziek die in samenhang door samenwerkende vakdocenten én -groepsleerkrachten worden gegeven.

De school hecht grote waarde aan deze vorm van cultuuronderwijs. Het toneel is het hart van het gebouw. Dat theater heeft een uniek ritme, met een vaak lange periode van uitproberen en repeteren, gevolgd door het spektakel van de opvoering. Maar er zijn meer hoogtepunten die op verschillende plekken in en rond de school kunnen worden opgevoerd.  Tijdens het spektakel kan feitelijk de hele school tribune zijn.

Leren zichtbaar maken
De leerkrachten zijn ruim 2 jaar geleden overgestapt van activiteitenonderwijs naar zichtbaar, doelgericht onderwijs. Zij halen hun inspiratie uit de theorieën van professor John Hattie, Shirley Clarke, eigen ervaringen en good practices die verduidelijken welke interventies doorslaggevend zijn voor kwalitatief goed onderwijs.

Inmiddels heeft LZM heeft een structurele, waardevolle plek in het concept van De Schalm. Er is sprake van een rijke leeromgeving.
Dat houdt in dat de leraren:

 • Zich bewust zijn van de impact van de leraar op het leren. Zij handelen conform;
 • Bij voortduring de manieren beredeneren waarop zij die impact kunnen vergroten;
 • Altijd focus hebben op leren leren;   
 • Een schooltaal hanteren waaruit blijkt dat de aanpak en afspraken eenduidig zijn;
 • Het effect van hun handelen evalueren. Dat leidt tot continue verbetering van hun onderwijs;
 • Leerlingen motiveren door hen inzicht en verantwoordelijkheid te geven over hun leerproces;
 • Inzichtelijke, dynamische, aantrekkelijke en stimulerende leerwanden aankleden.

Contact
Het hechte, professionele team denkt dat dit leerlingen zal prikkelen en hoopt dat dit nieuwe ouders nieuwsgierig maakt. Zij zijn uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. Zij zijn van harte welkom op een van onze informatieochtenden. Zij kunnen dan natuurlijk ook laten horen wat zij belangrijk vinden! Zie voor meer informatie: http://obsdeschalm.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Leren in de buitenruimte
 • Leren door podiumkunsten
 • Leren zichtbaar maken
 • 5 gelijke dagen
 • Ambitieus, en enthousiast team

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We zijn dit schooljaar gestart met 6 homogene groepen (3 t/m 8), 2 kleutergroepen (groep 1 en 2) en 2 groepen nul. Naar verwachting komt daar in de tweede helft van het schooljaar een derde kleutergroep bij, gezien het stijgend aantal aanmeldingen.

De Schalm heeft op dit moment ruim 160 leerlingen van meer dan 25 verschillende nationaliteiten. Een heel diverse populatie dus. We kunnen het volgende onderscheid maken:

1.  Gezinnen die van oudsher op de Kaap wonen. Er zijn families die al generaties lang naar De Schalm gaan en daar vooral genegenheid en geborgenheid zoeken. Zij voelen zich gezien en gehoord;   

2. Gezinnen die kluswoningen betrokken toen Katendrecht veranderde in een aantrekkelijke buurt. Deze ondernemende ouders plaatsen hun kinderen op De Schalm vanwege het profiel (Podiumkunsten), de buitenlessen en de kleinschaligheid;

3. Gezinnen die recent in de wijk zijn neergestreken en gehuisvest zijn in de nieuwbouw. Ouders kiezen voor De Schalm nadat zij zich op het internet hebben georiënteerd, omdat hun interesse is gewekt na mond-tot-mondreclame of omdat het onderwijsconcept en de goede resultaten hen aanspreken

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
188
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Bewegingsonderwijs: op maandag, woensdag en vrijdag
Theaterles: op maandag
Beeldend onderwijs: op maandag en op donderdag
Dansles: op dinsdag
Muziekonderwijs: op woensdag

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven