De Kerkewei

Kerkewei 2 7596 KN Rossum (Overijssel)

Schoolfoto van De Kerkewei

In het kort

Toelichting van de school

De Kerkewei is een basisschool in het Twentse dorp Rossum. Onze school hoort bij stichting KONOT (Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente). Samen met de Aloysiusschool (Weerselo), de Bernardus (Saasveld) en de Willibrordus (Deurningen) vormen we onderwijsgemeenschap Het WeB. Onze school is een katholieke school die met behoud van onze eigen identiteit openstaat voor andersdenkenden.

Met een enthousiast en betrokken team geven wij dagelijks vorm aan onze missie en visie.

Met trots dragen we sinds augustus 2020 het predicaat Rots & Waterschool. We willen een school zijn waar onze leerlingen zich veilig voelen, plezier en successen beleven en het beste uit zichzelf halen om optimaal te kunnen groeien.

Onze deur staat altijd voor u open!

Kitty Engelbertink (locatieleider)

Jasper Diele (directeur) 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • dorpsschool
  • Rots & Waterschool
  • plezier en succes
  • maximaal ontwikkelen
  • zelfbewustzijn zelfvertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
147
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Ons sociaal veiligheidsplan kan ook gelezen worden als anti-pest protocol. 

We maken tevens gebruik van de protocollen van KONOT 

https://www.konot.nl/ouders/protocollen/

Terug naar boven