Kindcentrum Den Krommen Hoek

Luyckershofke 33 5243 WC Rosmalen

  • Met de schelp symboliseren we een veilige omgeving in een vreedzame school
  • Schoolfoto van Kindcentrum Den Krommen Hoek
  • Bij ons op school komen alle leerstijlen voor.
Van behaviourisme tot constructivisme, van connectivisme tot cognitivisme.

In het kort

Toelichting van de school

Kindcentrum“Den Krommen Hoek”. Een locatie met verschillende mogelijkheden, namelijk:-            

voorschoolseopvang-           

kinderdagopvangvoor 0-4 jaar op ma, di en do van 8-18 uur. -           

peuterarrangementvan 2,5-4 jaar op mawo of dido (ochtend)-           

tussenschoolseopvang op ma, di en do-            

verlengdeschooldag: Ons Hoekje van 15-18 uur op ma, di en do-            

basisschoolvoor alle kinderen in en buiten onze wijk. 

Bij ons staat uw kind centraal

De kwaliteiten en talenten van uw kind zijn onze drijfveer.

Wij dragen bij aan elke eerste stap op weg naar volwassenheid                           

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Openheid
  • Veiligheid
  • Autonomie
  • Betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Kindcentrum Den Krommen Hoek is eind jaren 70 opgericht en maakte in het begin van de jaren 80 een enorme groei door. Dit mede door een nieuwbouwwijk die om de school heen gebouwd was. In de wijk vindt vergrijzing van de populatie plaats en nieuwbouw is terug te vinden in andere wijken van Rosmalen. Deze verplaatsing heeft geleid tot een vermindering van het aantal leerlingen op onze school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
73
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Ons Hoekje is ontstaan in eigen beheer, toen Kanteel stopte met de buitenschoolse opvang.

KC Den Krommen Hoek heeft toen een verlengde schooldag gecreeerd in eigen beheer.

Het is de bedoeling om in oktober te starten met een eigen BSO

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven