Kindcentrum De Ontluiking

Luyckershofke 33 5243 WC Rosmalen

Schoolfoto van Kindcentrum De Ontluiking

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In onze school zijn de kinderen in combinatiegroepen gegroepeerd.

Door deze structuur is het voor ons mogelijk om nog meer rekening te houden met de verschillende leerstijlen en niveaus.

Kinderen komen in ons Kinderdagverblijf binnen en maken allemaal gebruik van het Peuterarrangement als zij 2,5 jaar zijn tot hun vierde jaar. Daarna gaan zij naar de groep 1/2 en stromen zo door naar de 3/4, 5/6 en 7/8 groep.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij hebben zorg voor alle kinderen. Wij richten ons niet op een bepaalde problematiek.

Omdat wij vinden dat wij  tegemoet willen komen aan de onderwijsbehoeften van ieder kind,

kunnen wij niet van te voren al bepalen, waar onze expertise zou moeten liggen.

Op het moment, dat wij merken dat een van de kinderen een speciale zorg behoefte heeft

kijken wij of wij aan die behoefte kunnen (gaan) voldoen.

Als dat niet het geval is gaan we op zoek, samen met u als ouder, naar een oplossing, die beter bij uw kind past.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven