Kindcentrum De Ontluiking

Luyckershofke 33 5243 WC Rosmalen

Schoolfoto van Kindcentrum De Ontluiking

In het kort

Toelichting van de school

UNESCO Kindcentrum De Ontluiking  

In het hart van het Luyckershofke in Rosmalen ligt kindcentrum De Ontluiking. Een knusse en fijne plek in het groen waar ieder kind van 0 tot 13 jaar welkom is. De wijk verjongt, steeds meer jonge gezinnen komen rondom ons kindcentrum wonen. Het afgelopen jaar zijn er grote investeringen gedaan door gemeente en schoolbestuur. Hierdoor is het gebouw, schoolplein en de schooltuin gerenoveerd en hebben we tegelijkertijd het intieme karakter van het gebouw kunnen behouden. We beschikken naast opvang- en leslokalen over een ruime Schoolbieb, speelzaal, grote open keuken, eetbare natuurtuin, werkplaats en dierenverblijf.    

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verbinding
  • Eigen(zinnig)heid
  • Ontwikkeling
  • Verdraagzaamheid
  • Gelijkwaardigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

UNESCO Kindcentrum De Ontluiking  

In het hart van het Luyckershofke in Rosmalen ligt kindcentrum De Ontluiking. Een knusse en fijne plek in het groen waar ieder kind van 0 tot 13 jaar welkom is. De wijk verjongt, steeds meer jonge gezinnen komen rondom ons kindcentrum wonen. Het afgelopen jaar zijn er grote investeringen gedaan door gemeente en schoolbestuur. Hierdoor is het gebouw, schoolplein en de schooltuin gerenoveerd en hebben we tegelijkertijd het intieme karakter van het gebouw kunnen behouden.                                                                                                        We beschikken naast opvang- en leslokalen over een ruime Schoolbieb, speelzaal, grote open keuken, eetbare natuurtuin, werkplaats en dierenverblijf.  

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
82
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven