Basisschool De Masten

Sint Jozefstraat 1 5248 AT Rosmalen

  • Een moestuin op school brengt kinderen in contact met de natuur, de aarde, de echte wereld.
  • Bij spelend leren krijgen de kinderen van groep 1-2-3 een aanbod passend bij hun ontwikkeling. De leerkracht begeleidt de kinderen door mee
  • In het speelbos kunnen kinderen avontuurlijk en gevarieerd spelen.
  • Een kindcentrum biedt een doorgaande ontwikkelingslijn van 0 tot 13 jaar.
  • In het pand van Meerlaer zijn basisschool De Masten, Kanteel kinderopvang, De Elzengaard en Ons Trefpunt, de gezamenlijke gebruikers.

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Terug naar boven