Basisschool De Masten

Sint Jozefstraat 1 5248 AT Rosmalen

  • Een moestuin op school brengt kinderen in contact met de natuur, de aarde, de echte wereld.
  • Bij spelend leren krijgen de kinderen van groep 1-2-3 een aanbod passend bij hun ontwikkeling. De leerkracht begeleidt de kinderen door mee
  • In het speelbos kunnen kinderen avontuurlijk en gevarieerd spelen.
  • Een kindcentrum biedt een doorgaande ontwikkelingslijn van 0 tot 13 jaar.
  • In het pand van Meerlaer zijn basisschool De Masten, Kanteel kinderopvang, De Elzengaard en Ons Trefpunt, de gezamenlijke gebruikers.

In het kort

Toelichting van de school

Hierbij presenteren wij onze school in Schoolvensters. Wij willen u laten zien zien waar Kindcentrum Meerlaer voor staat, wat wij u en uw kind kunnen bieden en wat u van ons kunt verwachten. Kindcentrum Meerlaer werkt vanuit vertrouwen in kinderen. We creëren optimale ontwikkelkansen voor kinderen door hun betrokkenheid te stimuleren in een rijke leer- en speelomgeving, waarin het welbevinden van de kinderen voorop staat. Ons team werkt intensief samen om kinderen een ononderbroken ontwikkelingslijn te laten doorlopen. We doen dit omdat we er in geloven dat dit de beste voorbereiding is op een wereld, waarin de kansen en mogelijkheden voor het oprapen liggen. In het pand van Meerlaer zijn basisschool De Masten, Kanteel kinderopvang, De Elzengaard en Ons Trefpunt, de gezamenlijke gebruikers.In dit Schoolvenster krijgt u een presentatie van basisschool De Masten. Uitgebreidere informatie is te vinden op onze website www.kcmeerlaer.nl. We hopen dat u met plezier en belangstelling gebruik maakt van deze informatie over de school en het kindcentrum en dat u de antwoorden krijgt op eventuele vragen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • geborgenheid
  • bezieling
  • professioneel
  • verbinding
  • eenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool De Masten neemt een duidelijke plaats in binnen de wijk Maliskamp, te ‘s-Hertogenbosch. Deze prachtige groene wijk van Rosmalen ligt dichtbij de bossen, zandverstuiving en sportvelden. Door het kleinschalige karakter van de wijk zelf, blijft het leerlingaantal van de schoolgaande kinderen relatief gering. Dit schooljaar heten wij 120 kinderen van harte welkom. De populatie kinderen zijn gemiddeld genomen kinderen van hoogopgeleide ouders. Alle kinderen zijn van Nederlandse oorsprong en ze komen met name uit de wijk Maliskamp. Enkele kinderen komen uit de wijk De Hoeven en De Molenhoek. De onderwijsbehoefte per kind verschilt natuurlijk. We proberen ons onderwijsaanbod daar zoveel mogelijk op aan te laten sluiten. Veel kinderen van de Masten hebben behoefte aan extra uitdaging en gevarieerde activiteiten en werkvormen. Verder zijn de kinderen over het algemeen zeer zelfstandig en communicatief vaardig en willen ze serieus betrokken worden bij hun eigen ontwikkeling.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
149
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Binnen Meerlaer werken we nauw samen om de doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen van 0-13 jaar te waarborgen.Binnen de opvang van Meerlaer hebben we 4 groepen die verzorgd worden door Kanteel kinderopvang.

Kinderdagopvang Floddertje (0-4 jaar)

Peuterarrangement De Zandrakkertjes (2,5 - 4 jaar)

TSO (tussen schoolse opvang)

BSO Het Merelnest (buitenschoolse opvang)

Kinderen zijn de toekomst! Daar staan we bij Kanteel voor. In alles wat wij doen zijn wij gericht op een veilige en vertrouwde omgeving voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Net zoals thuis maar dan anders, vaak in voorbereiding en aanvulling op het basisonderwijs. Bij Kanteel vind je een fijne uitdagende plek waar spelenderwijs ontwikkelen en leren ónze professionele verantwoordelijkheid is. Meer weten over Kanteel? kijk dan op www.kanteel.nl.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven