KPO Basisschool De Blokwei

Boulevard Antverpia 9 A 4703 AV Roosendaal

  • Als BAS-school bieden wij onderwijs dat de leerlingen prikkelt en uitdaagt op hun eigen niveau en zo aansluit op de mo
  • Ons centrale uitgangspunt is dat ieder kind mag zijn wie het is en de kans krijgt om zich te ontwikkelen tot een zelfstandige volwassene.
  • Ons team heeft oog voor de leerlingen, maar ook voor de omgeving waarin onze school staat.
  • Bij ons heerst een sfeer waarin kinderen zich vertrouwd en veilig voelen. Wij zijn een kleine stadsschool waar iedereen elkaar kent.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van KPO Basisschool De Blokwei. Op De Blokwei staat uw kind centraal! Wij bieden onze leerlingen een omgeving waarin ze graag zijn en worden uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen. Zij voelen zich hier veilig en gewaardeerd. Op De Blokwei vinden kinderen een gestructureerde en stimulerende leeromgeving waarin presteren, samenwerking, maar ook zelfstandig werken aangemoedigd worden.

Dit SchoolVenster geeft inzicht in onze resultaten. De basisgegevens komen van Dienst Uitvoering Onderwijs en de Inspectie

We nodigen u graag uit om verder te kijken op onze website of om langs te komen voor een kennismakingsgesprek. Aan De Blokwei geven wij samen kleur!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kleinschalig
  • Ontwikkelingsgericht
  • Zelfstandig
  • Vertrouwd

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Net als in de rest van ons land worden er ook in Roosendaal minder kinderen geboren dan voorheen. Daardoor daalt het aantal leerlingen, ook op De Blokwei. Als we kijken naar de scholen om ons heen, zien we dat er van alle 4-jarigen naar verhouding evenveel leerlingen naar onze school komen als voorheen. Op de teldatum van 1 oktober 2018 telt de Blokwei 127 leerlingen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
134
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Naschoolse opvang moet leuk en gezellig zijn. Net als thuis, maar dan met vriendjes en vriendinnetjes van school. Als school werken wij met samen met de Blokkentrein om de opvang van uw kind zo goed mogelijk te regelen. De Blokkentrein verzorgt de buitenschoolse opvang naast de school. Zij bieden u goede, professionele kinderopvang voor kinderen van 0-13 jaar. Behalve naschoolse opvang is ook voorschoolse opvang, opvang op vrije schooldagen en in de vakanties mogelijk bij De Blokkentrein.

In de school is ook een peutergroep van Kober gevestigd. Peutergroep De Blokwei is tevens een VVE groep. Peuters kunnen daar terecht op maandag, dinsdag en donderdag.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het volledige veiligheidsplan van onze school is ter inzage bij de directie. Het bestaat uit verschillende documenten en is daarom lastig in Mijn Vensters te tonen volledig.

Terug naar boven