KPO Basisschool Jeroen Bosch

Kloosterstraat 13 4701 KH Roosendaal

  • Elk kind heeft een veilige omgeving nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Onze school- en leefregels geven rust en duidelijkheid.
  • Naast ontwikkeling van kennis hechten wij ook veel waarde aan de ontwikkeling van creativiteit, waarden en normen en gevoel voor cultuur.
  • Samenwerkend leren en zelfstandig werken spelen bij ons een belangrijke rol. WIj stimuleren flexibiliteit, creativiteit en ondernemendheid.
  • Leerlingen en onderwijs staan nooit stil. Als school zijn we steeds op zoek naar manieren om ons onderwijs aan de leerlingen te verbeteren.
  • Wij benaderen ieder kind als een uniek individu. We kennen zijn leerbehoefte en stemmen daar ons onderwijs en de leerlingenzorg op af.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van de KPO basisschool Jeroen Bosch. Onze school is gevestigd in het centrum van Roosendaal. Op dit moment werken we hier met zo'n 28 collega's aan goed onderwijs voor elke leerling. De school telt 15 groepen en ca. 390 leerlingen. Het schoolgebouw is gebouwd in 1969. In 2002 is de school ingrijpend verbouwd en uitgebreid. Binnen afzienbare tijd zal er in de Kloosterstraat een nieuw integraal kindcentrum verrijzen waarin basisschool Jeroen Bosch gaat samenwerken met Kober kinderopvang.

Dit SchoolVenster geeft inzicht in onze resultaten. De basisgegevens komen van Dienst Uitvoering Onderwijs en de Inspectie. We nodigen u graag uit om verder te kijken op onze website of om langs te komen voor een kennismakingsgesprek.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Persoonlijk
  • Resultaatgericht
  • Cultureel
  • Vernieuwend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Net als in de rest van ons land worden er in Roosendaal minder kinderen geboren dan voorheen. Daardoor daalt het aantal leerlingen heel licht in de loop van de jaren. Gelukkig blijft deze ontwikkeling achter op de landelijke trend. Op de teldatum van 1 oktober 2020 heeft KPO basisschool Jeroen Bosch een leerlingenaantal van 357.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
357
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Naschoolse en tussenschoolse opvang moet leuk en gezellig zijn. Net als thuis, maar dan met vriendjes en vriendinnetjes van school. Om dit alles in goede banen te leiden, werkt KPO basisschool Jeroen Bosch samen met diverse partijen. 2Eat&Play coördineert het overblijven op school en Kober Kindercentra biedt voor- en naschoolse opvang op een externe locatie. Ook opvang op vrije schooldagen en in de vakanties is mogelijk.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven