KPO Basisschool Jeroen Bosch

Kloosterstraat 13 4701 KH Roosendaal

  • Wij zijn een grote school, toch streven wij ernaar iedereen persoonlijk te benaderen, zowel het kind 
als de ouders.
  • Ons onderwijsprogramma is zo opgesteld dat ieder kind wordt gestimuleerd tot maximale ontwikkeling. Op cognitief gebied en op sociaal gebied
  • Naast ontwikkeling van kennis hechten wij ook veel waarde aan de ontwikkeling van waarden en normen, creativiteit en gevoel voor cultuur
  • Onderwijs staat nooit stil. Als school zijn we continue op zoek naar manieren om ons onderwijs aan de leerlingen te verbeteren

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van de KPO basisschool Jeroen Bosch. Onze school is gevestigd in het centrum van Roosendaal. Op dit moment werken we hier met zo'n 28 collega's aan goed onderwijs voor elke leerling. De school telt 15 groepen en ca. 350 leerlingen. Het schoolgebouw is gebouwd in 1969. In 2002 is de school ingrijpend verbouwd en uitgebreid. Binnen afzienbare tijd zal er in de Kloosterstraat een nieuw integraal kindcentrum verrijzen waarin basisschool Jeroen Bosch gaat samenwerken met Kober kinderopvang.

Dit SchoolVenster geeft inzicht in onze resultaten. De basisgegevens komen van Dienst Uitvoering Onderwijs en de Inspectie. We nodigen u graag uit om verder te kijken op onze website of om langs te komen voor een kennismakingsgesprek.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Persoonlijk
  • Resultaatgericht
  • Cultureel
  • Vernieuwend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Net als in de rest van ons land worden er in Roosendaal minder kinderen geboren dan voorheen. Daardoor daalt het aantal leerlingen heel licht in de loop van de jaren. Gelukkig blijft deze ontwikkeling achter op de landelijke trend. Op de teldatum van 1 oktober 2022 heeft KPO basisschool Jeroen Bosch een leerlingenaantal van 323.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
306
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven