KPO Basisschool Jeroen Bosch

Kloosterstraat 13 4701 KH Roosendaal

  • Wij zijn een grote school, toch streven wij ernaar iedereen persoonlijk te benaderen, zowel het kind 
als de ouders.
  • Ons onderwijsprogramma is zo opgesteld dat ieder kind wordt gestimuleerd tot maximale ontwikkeling. Op cognitief gebied en op sociaal gebied
  • Naast ontwikkeling van kennis hechten wij ook veel waarde aan de ontwikkeling van waarden en normen, creativiteit en gevoel voor cultuur
  • Onderwijs staat nooit stil. Als school zijn we continue op zoek naar manieren om ons onderwijs aan de leerlingen te verbeteren

Het team

Toelichting van de school

Uit de onderstaande grafieken is af te lezen dat de gemiddelde leeftijd van het onderwijskundig team van de Jeroen Bosch iets onder het landelijk gemiddelde ligt. De hoeveelheid mannen en vrouwen is niet gelijk verdeeld; dit is het geval op veel scholen. Wij zitten wat deze verhouding betreft onder het landelijk gemiddelde. Om de verdeling in leeftijdsopbouw en geslacht verder te optimaliseren, blijven we de komende jaren de voorkeur geven aan de instroom van jongere leerkrachten.

Als team zijn we voortdurend in ontwikkeling. We leren een leven lang; net als voor de kinderen waarvoor we ons inzetten! Dat doen we door teamscholing, collegiale consultatie, het bijhouden van vakliteratuur en scholing in persoonlijke interesses en competenties. De directie, intern begeleider en conciërge zijn ondersteunend. Zij zorgen ervoor dat leerkrachten hun aandacht richten op het uitoefenen van hun vak en het geven van goed onderwijs.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Er worden vervangers aangevraagd en ingezet door Leswerk.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school telt 15 groepen. Het gemiddeld aantal leerlingen per groep is ongeveer 26. We kennen de volgende groepsindeling:

Onderbouw, groep 1 en 2: In groep 1 maken de kinderen voor het eerst kennis met de basisschool. Dit gebeurt voornamelijk spelenderwijs, vanaf groep 2 wordt spelen geleidelijk leren (4 groepen).

Middenbouw, groep 3, 4 en 5: In groep 3 leren de kinderen lezen, schrijven en rekenen. In groep 4 en 5 worden deze vaardigheden steeds verder uitgebreid (6 groepen).

Bovenbouw, groep 6, 7 en 8: In deze groepen moeten de leerlingen de verschillende vaardigheden steeds zelfstandiger kunnen toepassen. Tekorten aan kennis worden aangevuld (5 groepen).

Aan alle leerlingen in een groep wordt volgens het directe instructie model (DIM) lesgegeven. Elke les verloopt volgens een vast stramien. Al onze leerkrachten zijn daarop getraind.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven