KPO Basisschool De Watermolen

Pootlaan 84 4707 JE Roosendaal

  • Schoolfoto van KPO Basisschool De Watermolen
  • Schoolfoto van KPO Basisschool De Watermolen
  • Schoolfoto van KPO Basisschool De Watermolen
  • Schoolfoto van KPO Basisschool De Watermolen
  • Schoolfoto van KPO Basisschool De Watermolen

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In maart 2022 is op alle KPO scholen een tevredenheidsonderzoek afgenomen onder medewerkers, ouders en leerlingen. De uitkomsten van dit onderzoek worden binnen de school besproken en aan ouders en MR teruggekoppeld. Eventuele aandachtspunten worden in het nieuwe jaarplan meegenomen.
Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Terug naar boven