KPO Basisschool De Watermolen

Pootlaan 84 4707 JE Roosendaal

  • Schoolfoto van KPO Basisschool De Watermolen
  • Schoolfoto van KPO Basisschool De Watermolen
  • Schoolfoto van KPO Basisschool De Watermolen
  • Schoolfoto van KPO Basisschool De Watermolen
  • Schoolfoto van KPO Basisschool De Watermolen

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van KPO Basisschool De Watermolen. De Watermolen dankt zijn naam aan de Watermolenbeek die achter de school ligt. De school ligt in een mooie, rustige en groene omgeving. De Watermolen is een kleine school in de multiculturele wijk Kroeven. De meeste leerlingen komen uit de omliggende straten uit Kroeven-Zuidwest. Hier wonen voornamelijk gezinnen met een niet-westerse achtergrond. Het sociaal welbevinden van onze leerlingen vinden wij zeer belangrijk. Wij werken samen aan PBS (positive behavior support) waarbij samen opgestelde gedragsverwachtingen centraal staan. Natuurlijk is ook de cognitieve ontwikkeling belangrijk en met name de taalontwikkeling (lezen en schrijven) is daarbij voor ons speerpunt. De Watermolen: Goed voor elkaar!

Dit SchoolVenster geeft inzicht in onze resultaten. De basisgegevens komen van Dienst Uitvoering Onderwijs en de Inspectie. We nodigen u graag uit om verder te kijken op onze website of om langs te komen voor een kennismakingsgesprek.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • opbrengstgericht
  • vertrouwen
  • persoonlijke ontwikkeling
  • samenwerking

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Watermolen is een kleine school: we tellen 4 combinatiegroepen. Het leerlingenaantal is al een aantal jaar redelijk stabiel. De samenwerking met peutergroep De Watermolen en kinderdagverblijf Time for Kids zorgt ervoor dat leerlingen makkelijk kunnen doorstromen.

op 1 februari 2022 telt de Watermolen 79 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
75
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Watermolen kent een continurooster. Dat houdt onder meer in dat alle kinderen tussen de middag overblijven. U geeft brood mee voor de lunch en de kinderen blijven in de klas over, onder begeleiding van de leerkrachten. Het overblijven op de Watermolen is gratis.

De mogelijkheid tot buitenschoolse opvang gebeurt in samenwerking met Kober Kindercentra. Zij bieden voor- en naschoolse opvang bij gastouders of BSO-Villa Vondel. Dit is de BSO op een nabijgelegen basisschool. Ook opvang op vrije schooldagen en in de vakanties is bij hen mogelijk.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven