CBS Willem de Zwijger

Minister Beversstraat 7 6042 BL Roermond

  • Binnen ons gebouw werken we samen met een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, voor-, tussen- en naschoolse opvang.
  • Iedere groep heeft de zorg voor een vierkante meter tuin. Hier zorgen de kinderen met groene vingers voor groente- en fruitplantjes
  • In de schoolbieb kun je lekker lezen.
  • Een ruime buitenspeelplaats zorgt ervoor dat onze kinderen lekker kunnen bewegen.

In het kort

Toelichting van de school

Willem de Zwijger is een kleinschalige, Vreedzame, basisschool met ongeveer 150 leerlingen. De kleinschaligheid benadrukken we graag door veel samen te ondernemen. Zo worden bijvoorbeeld elke maand de verjaardagen van leerkrachten en kinderen samen gevierd en gaan we aan het begin van het schooljaar allemaal samen een ochtend naar een speeltuin. Dan zie je ook dat de kinderen elkaar vrijwel allemaal kennen en dat ze zorgdragen voor elkaar.

De school ligt midden in de wijk ’t Vrijveld maar er komen ook kinderen uit de omliggende wijken. Hierdoor is er op Willem de Zwijger sprake van een zogenaamde geme^leerde populatie met kinderen van verschillende achtergronden en culturen. Een echte afspiegeling van de maatschappij dus!

In ons gebouw is ook peuterspeelzaal ’t Dobbelsteentje. In het kader van de doorgaande lijn is dat heel prettig voor de samenwerking tussen peuters en kleuters. Het samenwerken met de VVE peuterspeelzaal vinden wij in het kader van doorgaande leerlijnen en warme overdracht van peuters naar kleuters van groot belang!

De kinderen van de basisschool zijn verdeeld over 7 (kleine) groepen. Op Willem de Zwijger wordt lesgegeven in het leerstofjaarklassensysteem, waarbij ook wordt gedifferentieerd. Dat wil zeggen dat het aanbod waar nodig passend wordt afgestemd op de individuele leerling. Op deze wijze werken we aan de belangrijkste opdracht van de school, waarbij elke leerling zich optimaal moet kunnen ontwikkelen. Belangrijkste voorwaarden daarvoor zijn:
-dat elk kind graag naar school gaat;
-elke professional graag naar z’n werk gaat, en
-iedereen zich veilig voelt.

Helaas is in het schooljaar 2022-2023 duidelijk geworden dat we er (nog) niet in slagen om bovenstaande opdracht te realiseren. Er ligt een verbeterplan 2023-2024, dat is in uitvoering.
Recent onderzoek heeft uitgewezen dat de leerlingen over het algemeen graag naar onze school komen en zich veilig voelen. Dit vinden we als Vreedzame school ook heel belangrijk en door alle jaren heen leren de kinderen hoe ze zich moeten gedragen als democratische burgers, waarbij de school beschouwd wordt als een maatschappij in het klein. Zo hebben wij bijvoorbeeld een leerlingenraad, waardoor leerlingen meedenken over allerlei onderwerpen. Willem de Zwijger geeft kinderen een stem!
Zit uw zoon of dochter nog niet op onze school? Denkt u, dat lijkt me een leuke en passende school voor mijn kind? Maakt u dan gerust een afspraak voor een gesprek en een rondleiding, dan kunt u sfeer komen proeven en meteen ons fantastische monumentale gebouw komen bekijken.

Kortom: U bent welkom op Willem de Zwijger!


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kwaliteit
  • Veiligheid
  • Vertrouwd
  • Betrokkenheid
  • Eigenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Schooljaar 2022-2023 gaan we starten met 146 leerlingen. Er zullen gedurende het schooljaar nog vierjarige kinderen instromen

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
134
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven