De Zonnewijzer

Hendriklaan 86 6043 BT Roermond

  • Schoolfoto van De Zonnewijzer
  • Schoolfoto van De Zonnewijzer
  • Plus logo JOGG, Gezonde school en Verkeersveilige school
  • Schoolfoto van De Zonnewijzer
  • Waarden en normen van de Vreedzame School op de trap.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Schooljaar 2013-2014 hebben drie leerlingen de eindtoets niet gemaakt. Twee hiervan waren korter dan 4 jaar in Nederland, de andere leerling is uitgestroomd naar het Praktijkonderwijs (VSO).

Schooljaar 2014-2015 heeft een leerling de eindtoets niet gemaakt; leerling is uitgestroomd naar het VSO.

Schooljaren 2015-2016, 2016 -2017 en 2017 - 2018 hebben alle leerlingen ingeschreven in groep 8 de eindtoets gemaakt. 

Schooljaar 2018-2019 heeft 1 leerling de eindtoets niet gemaakt i.v.m. uitzonderlijke privé omstandigheden.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussentijdse resultaten worden op micro,  meso en macro niveau bekeken in de HGW cyclus van waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren.

De tussentijdse resultaten worden besproken tussen leerkracht, ouders en leerling. 

Leerkrachten bespreken de groeps- en leerlingresultaten met de Intern Begeleider.

Intern Begeleiders maken een schoolzelfevaluatie. Deze wordt besproken met de directeur. Dit is één van de onderleggers voor het schooljaarplan.

Samen met het team worden n.a.v. de schoolzelfevaluatie nieuwe doelen per vakgebied vastgesteld.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Onderzoek laat zien dat verwijzingen in het verleden over het algemeen goed zijn: 85% van de leerlingen maakt de school af waar ze naar verwezen zijn. We onderhouden een goed contact met VO scholen om de leerlingen goed te blijven volgen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven