De Zonnewijzer

Hendriklaan 86 6043 BT Roermond

 • Schoolfoto van De Zonnewijzer
 • Waarden en normen van de Vreedzame School op de trap.
 • Schoolfoto van De Zonnewijzer
 • Schoolfoto van De Zonnewijzer
 • Schoolfoto van De Zonnewijzer

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Vreedzame School
 • Kleurrijk
 • Samen Werken aan talenten
 • Samenwerking ketenpartners
 • Ouderbetrokkenheid 3.0

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het afgelopen jaar hebben we te maken gehad met een forse krimp.

De verwachting is dat deze krimp zich zal voortzetten.

Uit de analyse van de krimpgegevens blijkt dat er relatief veel verhuizingen plaatsvinden in deze wijk.

In het schooljaar 21/22 zijn we gestart met opvang en onderwijs voor Oekraïense leerlingen. In totaal bieden we onderwijs aan 30 Oekraïense leerlingen. Voor deze klassen hebben we 2 Oekraïense leerkrachten in dienst, ondersteund door Oekraïense vrijwilligers.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
169
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2020-2021 beschikt de school over een gecertificeerde Mediacoach.

Deze coördineert Mediawijsheid programma's / projecten. En zorgt voor infomatievoorziening binnen het team.

Hij wordt jaarlijks bijgeschoold binnen thema's als:

 • informatievaardigheden (nepnieuws, etc)
 • privacy;
 • online pesten (o.a. sexting, etc);
 • social media;
 • gamen
 • gezonde balans online & offline.

Terug naar boven