De Zonnewijzer

Hendriklaan 86 6043 BT Roermond

 • Schoolfoto van De Zonnewijzer
 • Schoolfoto van De Zonnewijzer
 • Plus logo JOGG, Gezonde school en Verkeersveilige school
 • Schoolfoto van De Zonnewijzer
 • Waarden en normen van de Vreedzame School op de trap.

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Wij zijn een Vreedzame School
 • Onze slogan is Kleurrijk
 • Samen Werken aan talenten
 • Samenwerking ketenpartners
 • Ouderbetrokkenheid 3.0

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal loopt geleidelijk iets terug.

Prognoses blijven moeilijk, omdat er altijd een onverwachte instroom is. Dit mede door de Taalklas voor nieuwkomers die een regiofunctie vervult.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
178
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2020-2021 beschikt de school over een gecertificeerde Mediacoach.

Deze coördineert Mediawijsheid programma's / projecten. En zorgt voor infomatievoorziening binnen het team.

Hij wordt jaarlijks bijgeschoold binnen thema's als:

 • informatievaardigheden (nepnieuws, etc)
 • privacy;
 • online pesten (o.a. sexting, etc);
 • social media.

Terug naar boven