De Zonnewijzer

Hendriklaan 86 6043 BT Roermond

 • Schoolfoto van De Zonnewijzer
 • Waarden en normen van de Vreedzame School op de trap.
 • Schoolfoto van De Zonnewijzer
 • Schoolfoto van De Zonnewijzer
 • Schoolfoto van De Zonnewijzer

Het team

Toelichting van de school

Groepsverdeling schooljaar 2023 / 2024  

Groep 1/2a: Natascha Engels

Groep 1/2b: Britt Joosten (maandag, dinsdag) Marieke Bijl (woensdag, donderdag, vrijdag)

Groep 3: Tamara Janssen (maandag, dinsdag, vrijdag) Suzanne Bouten (woensdag, donderdag)

Groep 4: Nicole Cronenberghs  (maandag, donderdag, vrijdag), Daniëlle Witmer (dinsdag, woensdag)

Groep 5: Joyce Bellemakers (maandag, dinsdag, vrijdag) Marja Wijnen (woensdag, donderdag)

Groep 6: Marja Wijnen (maandag, vrijdag), Inge Bogie (dinsdag, woensdag, donderdag)

Groep 7: Eline Brons (maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag), Rob van Dael (donderdag)

Groep 8: Rob van Dael (maandag), Roy Smeets (dinsdag t/m vrijdag)  

NT2 taalklas: Vivian Geelen (maandag, dinsdag, woensdag) Katja Steegh (donderdag, vrijdag)

Onderwijsondersteuners

Nataliya Nyshta (maandag t/m vrijdag)

Henny Flekken (maandag t/m vrijdag, ochtenden)

Judith Duijkers (maandag, dinsdag, vrijdag)

Inci Akmantar (maandag t/m vrijdag ochtenden)

Viktoriia Crins (maandag t/m vrijdag)

Larysa Sokol (maandag t/m vrijdag)

Hanna Tolstik (maandag, donderdag, vrijdag)

Margot Linsen (woensdagochtend)

Vakleerkrachten

Muziekonderwijs: Marieke Bijl (dinsdagochtend)

Bewegingsonderwijs: Eveline Maes (dinsdag, donderdag)

Techniekonderwijs: Natascha Jonker (woensdagochtend)

ICT / mediacoach: Rob van Dael (dinsdag)

Onderwijsondersteunend personeel

Conciërge: Natascha Jonker (maandag t/m donderdag)

Administratie: Margot Linsen (maandag, dinsdag, donderdag)

Zorgteam

Intern begeleider - Kwaliteitszorg: Francheska Bouts (dinsdag t/m vrijdag)

Intern begeleider - Leerlingenzorg: Kim Schrader-Metten (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag)

Gedragsspecialist: Mieke Beckers-Jacobs (maandag, donderdag)

Directeur

Nicky Coolen (maandag t/m vrijdag)

Waarnemend directeur

Roy Smeets

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Zie hiervoor hoofdstuk 15 in de bijlage 'Centrale schoolgids Swalm & Roer'.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school is één van de 23 scholen van de Stichting Swalm & Roer.

De directeur geeft -onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting- leiding aan de school. Op Basisschool de Zonnewijzer wordt de directie bijgestaan door twee intern begeleiders. Het MT wordt gevormd door de directie en twee bouwcoördinatoren.
Bij afwezigheid van de directeur is er een waarnemend directeur aangesteld.
In de school is een oudervereniging en een medezeggenschapsraad (MR) actief.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

?In het schooljaar 2023-2024 hebben we 8 reguliere basisgroepen van groep 1 t/m 8.

In deze reguliere groepen bieden we passend onderwijs aan rekening houdend met de kenmerken van onze schoolpopulatie. De gemiddelde groepsgrootte is 20 leerlingen per groep.

Daarnaast bieden we NT2 onderwijs aan in een speciale taalklas. Deze is bestemd voor kinderen die nauwelijks of geen Nederlands kunnen spreken. In een speciaal taalbad bereiden we deze leerlingen voor op een plaatsing in het reguliere onderwijs.

De basis van ons onderwijs is het concept van de Vreedzame School; een warm, veilig pedagogisch klimaat. 

Vanuit onze missie: “Kleurrijk samen werken aan talenten” is ieder kind voor ons uniek met zijn eigen mogelijkheden en kwaliteiten. Ieder kind moet op onze school binnen die mogelijkheden en kwaliteiten kunnen leren.

In een goede sfeer willen wij de kinderen begeleiden in hun cognitieve ontwikkeling, in hun sociaal-emotionele ontwikkeling en in hun lichamelijke ontwikkeling.

Belangrijk voor ons is: De omgang tussen leerkrachten en leerling en tussen de leerlingen onderling. We zien een goede relatie tussen leerkrachten en ouders als basis voor goede samenwerking.


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op school werken we al jaren met Vakgroepen.

Vakgroepen zijn er voor:

 • Taal
 • Rekenen
 • Sociale emotionele ontwikkeling / Burgerschap
 • Digitale Geletterdheid
 • Wetenschap & Technologie

Zo'n groep leerkrachten richt zich specifiek op een bepaald vakgebied. Zij bewaken de grote lijnen. Inspireren en informeren collega's.

Jaarlijks wordt er aan doelen gewerkt waarbij het hele team wordt meegenomen.

De ambitie is er om in de vakgroepen rekenen en taal gediplomeerde specialisten te krijgen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In samenwerking met Wel.kom, Bibliorura, Kinderopvang en twee Logopediepraktijken hebben we een traject ontwikkeld waarin we gezamenlijke aanpak inrichten voor het bestrijden van Laaggeletterdheid.

Zowel in de voorschoolse, als vroegschoolse opvang, wordt het onderwijs gethematiseerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende expertises.

De vorderingen van het traject worden gemeten door logopedisten.

Het project is mogelijk gemaakt door een subsidie van de gemeente Roermond.

In schooljaar 2023-2024 gaan we het derde jaar in. Speerpunten zijn: Ouderbetrokkenheid, Thematiseren, verdergaande samenwerkingen.

Terug naar boven