School voor Speciaal Basisonderwijs Elsenburg

Laboucherelaan 3 2283 EG Rijswijk

  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Elsenburg
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Elsenburg

In het kort

Toelichting van de school

We zeggen altijd “Normaal waar mogelijk, speciaal als het moet”. Als onze leerlingen iets extra’s nodig hebben, dan zorgen we daar voor! Onze klassen zijn wat kleiner, onze juffen en meesters zijn extra opgeleid en we organiseren extra activiteiten, zoals muziekles, handvaardigheid, pleinspel onder schooltijd én workshops. We werken met dezelfde methodes als andere scholen. Niet alleen voor rekenen, taal en spelling, maar ook voor lezen en wereldoriëntatie. We leggen nieuwe dingen goed uit en laten je veel oefenen. Niet alleen in het schrift of digitaal, maar juist ook met echte materialen, soms buiten, vaak ook door te bewegen. En leren doen we vooral heel veel sámen!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
83
Landelijk gemiddelde
132

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het veiligheidsplan van de schoool is te vinden op www.digitaalveiligheidsplan.nl. Om ommissies te voorkomen worden de documenten niet ook hier gepubliceerd.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

We hebben nauw contact met het middelbaar onderwijs. Leerlingen die de Elsenburgschool verlaten stromen uit naar het Praktijkonderwijs of regulier VMBO. Heel zelden is een leerling na onze school ook voor voortgezet onderwijs aangewezen op speciaal onderwijs.

Terug naar boven