School voor Speciaal Basisonderwijs Elsenburg

Laboucherelaan 3 2283 EG Rijswijk

  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Elsenburg
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Elsenburg

In het kort

Toelichting van de school

We zeggen altijd “Normaal waar mogelijk, speciaal als het moet”. Als onze leerlingen iets extra’s nodig hebben, dan zorgen we daar voor! Onze klassen zijn wat kleiner, onze juffen en meesters zijn extra opgeleid. We werken met dezelfde methodes als andere scholen. Niet alleen voor rekenen, taal en spelling, maar ook voor lezen en wereldoriëntatie. We leggen nieuwe dingen goed uit en laten je veel oefenen. Niet alleen in het schrift of digitaal, maar juist ook met echte materialen, soms buiten, vaak ook door te bewegen. En leren doen we vooral heel veel sámen!

Ons Motto: 'Samen groei je verder!'

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vaardig
  • Veerkrachtig
  • Betrokken
  • Nieuwsgierig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de Elsenburg zitten veel verschillende kinderen. Alle kinderen die wij op school hebben, hebben meer specifieke onderwijsbehoeften waardoor zij niet in het reguliere basisonderwijs mee kunnen. De kinderen bij ons op school hebben een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal basisonderwijs. De kinderen komen niet in aanmerking voor een specifieke school voor speciaal onderwijs (spraak- en taalproblematiek, zeer moeilijk lerend, gedrag, blind- en slechtzienden, doof- en slechthorenden of langdurig zieke leerlingen).

Elk kind heeft zijn eigen specifieke onderwijsbehoeften. Dat maakt dat wij werken met individuele ontwikkelperspectieven voor de kinderen. Hierin staat beschreven waar de kracht van het kind zit, wat nodig is en waar we aan gaan werken op korte termijn en naar toe werken op lange termijn. 

De kinderen zitten in leeftijdsgroepen (net als de meeste reguliere scholen) bij elkaar in de klas. Bij een aantal vakken werken we groepsdoobrekend.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
78
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het veiligheidsplan van de schoool is te vinden op www.digitaalveiligheidsplan.nl. Om ommissies te voorkomen worden de documenten niet ook hier gepubliceerd.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

We hebben nauw contact met het middelbaar onderwijs. Leerlingen die de Elsenburg verlaten stromen uit naar het Praktijkonderwijs of regulier VMBO. Heel zelden is een leerling na onze school ook voor voortgezet onderwijs aangewezen op speciaal onderwijs.

Terug naar boven