Wethouder Brederodeschool

Goedendorplaan 3 2286 MV Rijswijk

 • Onze jaarlijks afsluiting waarbij ieder kind de eigen talenten kan tonen aan medeleerlingen en ouders.
 • Tijdens o.a. de rekenlessen, de zaakvakken en in het WBS-lab wordt gebruik gemaakt van Chromebooks.
 • De vakdocenten van Trias geven dansles, techniek en creatieve lessen.
 • Op het groene schoolplein kunnen kinderen overal heerlijk bewegen.
 • Spelenderwijs met elkaar oefenen, werken, leren en onderzoeken.

In het kort

Toelichting van de school

‘Een sterke basis om samen te leren, te ervaren en te groeien!’ 

Beste ouders,

Deze website is bedoeld om u te informeren over het onderwijs op de Wethouder Brederodeschool. We willen u graag laat zien wat wij u en uw kind te bieden hebben. De informatie geeft aan waar we voor staan en wat u van ons mag verwachten. De website van onze school (www.brederodeschool.nl) bevat ook veel praktische informatie. We hopen dat u de informatie met interesse bekijkt en leest. Heeft u vragen of wensen naar aanleiding van de informatie of suggesties voor verbetering, dan horen we dat graag van u.

Bianca Butter

Integraal Schoolleider

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Postitive Behavior Support
 • Coöperatief en bewegend leren
 • Groen Schoolplein
 • Plusklas
 • Doordacht lesgeven (DIM/EDI)

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
299
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven