Godfried Bomansschool

Wijnandt van Elststraat 1 2282 HH Rijswijk

  • Schoolfoto van Godfried Bomansschool
  • Schoolfoto van Godfried Bomansschool
  • Schoolfoto van Godfried Bomansschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We vangen in eerste instantie intern groepen op. Lukt dit niet, maken we gebruik van een vervangerspool. Is ook daar geen vervanger beschikbaar, wenden we ons tot een uitzendbureau. Als dat ook niets oplevert, worden de kinderen verdeeld. In uitzonderlijke gevallen kan worden besloten de kinderen naar huis te sturen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Op de website vindt u onze visie op onderwijs aan jonge kinderen (groep 1-2), klik hier.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op onze website staat een overzicht van de invulling van onderwijs op onze school, klik hier.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Bekijk het schoolondersteuningsprofiel op onze website, klik hier.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan binnen de basisondersteuning van onze school mogelijk is, kunnen in aanmerking komen voor extra ondersteuning. Dit kan in de vorm van een arrangement vanuit het samenwerkingsverband, de inzet van jeugdhulp of een verwijzing naar het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. De extra ondersteuning wordt besproken in het multidisciplinair overleg (MDO) in overleg met de ouders en indien mogelijk ook met de leerling. Bij het vormgeven van extra ondersteuning is de adviseur passend onderwijs van het samenwerkingsverband betrokken. Zie voor meer informatie de website van het samenwerkingsverband SPPOH, www.sppoh.nl. De zorgcoördinator is aanspreekpunt voor de ouders, leerkracht en leerling bij het vormgeven van extra ondersteuning.


Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven