Godfried Bomansschool

Wijnandt van Elststraat 1 2282 HH Rijswijk

  • Schoolfoto van Godfried Bomansschool
  • Schoolfoto van Godfried Bomansschool
  • Schoolfoto van Godfried Bomansschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van de Godfried Bomansschool. Op deze website bieden wij u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens hiervoor zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school. Heeft u vragen, loopt u dan gerust eens bij ons binnen. Website: klik hier

Bij ons ben je welkom!  
Je bent uniek en dat mag je op onze school ervaren. 
We geven jou de basis mee, zodat jij kunt groeien. 
Je leert hier met je talenten en je mogelijkheden.  

Zoals jij leert van het samenwerken met andere kinderen, 
zo leren wij van jou en van collega’s. 
Wij werken als team actief mee aan het vormgeven van ons onderwijs en we
staan open voor onderwijsvernieuwing, zolang die ons doel dient:  
Het bieden van goed onderwijs met voldoende structuur.  

Jouw ouders kennen jou als geen ander: Samen met hen zorgen wij dat jij
opgroeit in een veilige, plezierige leeromgeving, waarin wij er voor je zijn, als je
om hulp vraagt wanneer je dat nodig hebt.  
Vanuit dit veilige gevoel durf jij je te uiten en fouten te maken.  
Jij, je ouders en wij als leerkrachten bouwen aan een goede toekomst voor jou.  

In de fijne sfeer op onze school doen wij het samen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig klimaat
  • Onderzoekend leren 3-8 (Blink)
  • EDI als didactisch lesmodel
  • Talentbegeleider
  • Spelend leren in groep 1-2

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
340
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

nvt

Terug naar boven