Godfried Bomansschool

Wijnandt van Elststraat 1 2282 HH Rijswijk

  • Schoolfoto van Godfried Bomansschool
  • Schoolfoto van Godfried Bomansschool
  • Schoolfoto van Godfried Bomansschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Bij het tot stand komen van het schooladvies voor onze leerlingen in groep 8 maken wij gebruik van de volgende gegevens:

  • CITO eindtoets
  • NIO (Nederlands intelligentieonderzoek)
  • Schoolvorderingen van groep 1 t/m 8
  • Observaties van leerkrachten

Alle gegevens die wij in de schoolloopbaan van de leerlingen verzamelen, worden besproken met de directeur, de intern begeleider, de leerkracht van groep 7 en de leerkracht van groep 8. Gezamenlijk komen wij tot het schooladvies voor het voortgezet onderwijs.

Voor meer informatie over waar onze leerlingen in het voortgezet onderwijs terecht komen, kunt u kijken bij de indicator Schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 4 november 2014 heeft de inspecteur onze school als laatst bezocht. De inspecteur heeft toen een basisarrangement toegekend aan de Godfried Bomansschool. Klik hier voor de site van de inspectie.

Terug naar boven