Kindcentrum Buitenrijck

Metelerkampstraat 105 2286 WH Rijswijk

Schoolfoto van Kindcentrum Buitenrijck

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

kc BuitenRijck neemt jaarlijks de sociale veiligheid vragenlijst af voor kinderen vanaf groep 6. De komende jaren zal de groep waar (jaarlijks) de scol wordt afgenomen groeien. De resultaten worden aan de inspectie van het onderwijs gestuurd. Eén maal in de twee jaar wordt er rondom het thema veiligheid ook een vragenlijst uitgezet voor de ouders en het team. Wij hebben in 2018 de veiligheidsmonitor afgenomen. het onderwijsgedeelte binnen BuitenRijck is nog in opbouw. de meeste leerlingen zitten in de onderbouw. De komende jaren worden de midden- en bovenbouw gevuld.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In januari 2018 zijn wij in ons nieuwe gebouw gestart. Rondom kc BuitenRijck wordt druk gebouwd en is er nog geen volledige buitenspeelruimte. Ook is er sprake van veel bouwverkeer in de wijk. De komende jaren wordt er nog veel gebouwd. Samen met de MR zoeken we naar oplossingen om zowel binnen het gebouw als buiten het gebouw de veiligheid voor kinderen, team en ouders zo optimaal te creëren.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven