Kindcentrum Buitenrijck

Metelerkampstraat 105 2286 WH Rijswijk

Schoolfoto van Kindcentrum Buitenrijck

Het team

Toelichting van de school

Binnen kc BuitenRijck zetten leerkrachten, pedagogisch medewerkers, ondersteunend personeel zich dagelijks in om de kinderen verder te helpen in hun ontwikkeling

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen kc BuitenRijck werken we graag met vaste gezichten. Bij ziekte en/of verlof kiezen we ervoor om medewerkers in te zetten die binnen kc BuitenRijck werkzaam zijn. Het kan dus zijn dat de intern begeleider of leraar ondersteuner de groep overneemt. Voor de kinderen zijn dit bekende en vertrouwde medewerkers. Mochten er niet genoeg medewerkers zijn dan zullen we de groepen verdelen. We doen er alles aan om de kinderen van opvang en onderwijs te voorzien. Het naar huis sturen van een groep is een maatregel die alleen wordt uitgevoerd als alle andere opties niet uitvoerbaar zijn.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Naast vakleerkrachten spel en bewegingsonderwijs maken we gebruik van professionele medewerkers van Trias waardoor de kinderen naast bewegen ook kennis maken met kunst, muziek, drama, moderne media etc

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de onderbouw wordt spelenderwijs gewerkt aan de ontwikkeling het kind. Zij spelen en leren in diverse hoeken in de lokalen, het ontwikkel- en leerplein. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de onderbouw wordt spelenderwijs gewerkt aan de ontwikkeling het kind.

De vakken taal, lezen en rekenen zijn vanaf groep 3 de basisvaardigheden die een groot deel van het lesrooster vullen. Alle andere vakken maken deel uit van het ‘International Primary Curriculum (IPC)’. Door het aanbieden van thematisch onderwijs is er veel ruimte voor de eigen inbreng van kinderen bij de inhoud en vormgeving van het leren.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

We zijn een school in opbouw. We bekijken per individuele leerling of wij de zorg kunnen bieden die het kind nodig heeft. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Eigenaarschap, bewegend leren zijn o.a. ambities die de komende jaren verder worden uitgewerkt en geborgd.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Er is geen peuterspeelzaal maar kinderopvang (0-4 jaar).

Terug naar boven