Kindcentrum Buitenrijck

Metelerkampstraat 105 2286 WH Rijswijk

Schoolfoto van Kindcentrum Buitenrijck

In het kort

Toelichting van de school

Kc BuitenRijck is een kindcentrum voor kinderen van 0-12 jaar in de wijk RijswijkBuiten. Opvang, onderwijs en vrije tijd wordt binnen BuitenRijck aangeboden. Binnen kc Buitenrijck staat de eigen regie van het kind centraal. Wij zijn een vernieuwende school in het groene buitengebied tussen Rijswijk en Delft. Ieder kind kan hier zijn eigen buit halen als het gaat om geluk, ontwikkeling en leerstof. 

Kc BuitenRijck - een reis vol mogelijkheden!

voor meer informatie bekijk onze website www.kcbuitenrijck.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Invloed op je eigen koers
  • In beweging
  • In gezamenlijkheid
  • Een reis vol mogelijkheden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Vanaf februari 2023 bezoeken 445 kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar kc BuitenRijck

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
454
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven