OBS Nicolaas Beets

Beetslaan 97 2281 TH Rijswijk

  • Schoolfoto van OBS Nicolaas Beets
  • Schoolfoto van OBS Nicolaas Beets
  • Schoolfoto van OBS Nicolaas Beets
  • Schoolfoto van OBS Nicolaas Beets

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op deze site van basisschool OBS Nicolaas Beets in Rijswijk.

Welke school is het beste voor mijn kind?’ Het is één van die vragen waar je als ouders voor staat. 

Op openbare basisschool Nicolaas Beets leren kinderen, net als op iedere basisschool in Nederland, lezen, schrijven en rekenen. Maar het aanbod op onze school is breder dan het reguliere aanbod. Ons thematisch wereldoriëntatie programma IPC , Engels in groep 1 t/m 8 en coöperatief werken zijn de speerpunten in onze school. Met ons onderwijs willen wij een solide basis leggen voor de toekomst van uw kind.

Wilt u meer weten over OBS Nicolaas Beets? Wij nodigen u van harte uit voor een nadere kennismaking!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen,
  • Ontwikkeling
  • Waardering
  • IPC, Coöperatief, Engels
  • Buurtschool, Monumentaal pand

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
222
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op de OBS Nicolaas Beets is zowel voorschoolse opvang aanwezig (VSO), tussen schoolse opvang (TSO) en naschoolse opvang (BSO).

In samenwerking met de Up kinderopvang Beetslaan worden de VSO, TSO en BSO geregeld. De opvang vindt plaats in het gebouw van obs Nicolaas Beets. De oudere kinderen worden opgevangen in een aparte ruimte binnen de school, de jongere kinderen in een kleuterlokaal. Deze laatste ruimte wordt tot december enkel gebruikt voor de opvang. Na december wordt de ruimte zowel door een kleutergroep als door de opvang gebruikt.

Inschrijven kan via de website van Up

De TSO wordt In samenwerking met de Up kinderopvang Beetslaan geregeld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Pedagogisch Medewerkers en vrijwilligers. De coördinatie is in handen van Up kinderopvang Beetslaan.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven