Constantijnschool

Braakmansdijk 7 7462 LX Rijssen

Schoolfoto van Constantijnschool

In het kort

Toelichting van de school

De Constantijnschool wordt wel de "groene school" genoemd. Dat is meteen te zien aan de buitenkant. Veel groen, planten, struiken en bloemen. Een waterspeelplaats, een kikkerpoel, een buitenklas, een voetbalcourt enz.  Wij hopen dat u op deze site een goede indruk krijgt van onze leuke school. De Constantijnschool is een kleinschalige en gezellige school. Een goede samenwerking met álle ouders staat bij ons hoog in het vaandel. Uw kind staat bij ons centraal en daar hebben we elkaar hard bij nodig.

Met vriendelijke groet,Gertjan van Dijk| directeur Constantijnschool:


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Geborgenheid
  • Vertrouwen
  • Liefde
  • Respect
  • Communicatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
191
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Pesten... game over!

Juist als je wordt gepest wil je niet meer spelen. Als je wordt gepest kun je niet meer spelen. Als je wordt gepest mag je niet meer spelen. Laten we als leerkrachten en ouders er oog voor hebben. Een gepeste leerling heeft het moeilijk, soms heel moeilijk! Mocht u pestgedrag opmerken, neemt u dan meteen contact op met de leerkracht, onze Interne Begeleiders, de directie of de contactpersonen. De school beschikt over een uitgebreid Pestprotocol. Daar kunt u ons op aanspreken. U kunt het protocol raadplegen op onze website.  

Terug naar boven