Constantijnschool

Braakmansdijk 7 7462 LX Rijssen

Schoolfoto van Constantijnschool

Het team

Toelichting van de school

Alle personeelsleden van de school vormen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. We  werken goed samen en stemmen onze talenten op elkaar af. Ook de administratie en conciërge zijn heel belangrijk binnen het functioneren van de school. 

De leeftijden van het personeel is mooi gespreid. In alle leeftijdscategorieën zijn leerkrachten vertegenwoordigd en maken we gebruik van elkaars kennis en ervaring.

Op onze school zijn de meeste leerkrachten bevoegd om bewegingsonderwijs te geven.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als er op onze school juffen en/of meesters vervangen moeten worden, kijken wij eerst naar mogelijkheden op onze eigen school. We denken dan bijvoorbeeld aan (duo)collega's. Als dat niet lukt dienen wij een verzoek in bij het onderwijsbureau Twente (OBT) in Borne. Via hen krijgen wij dan wel/niet een vervang(st)er. Als dit ook niet lukt maken wij een keuze tussen het opsplitsen van de kinderen over andere groepen of sturen wij de kinderen naar huis (nadat we de ouders op de hoogte hebben gebracht). Het is gelukkig (nog) zelden voorgekomen dat een klas naar huis gestuurd moest worden. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school


Onze ambitie:

Wij willen alle kinderen in onze schoolomgeving de kans geven zich op ónze school te ontwikkelen. Ieder kind, met of zonder ondersteuningsbehoefte, is welkom op onze school. We maken geen onderscheid tussen geloof, ras, geaardheid of afkomst. Kinderen die niet aan de algemene doelen voldoen werken aan individuele doelen en laten hierbij voldoende vaardigheidsgroei zien. Wij hebben ons als team verder geprofessionaliseerd, zodat wij steeds meer specifieke onderwijsbehoeften van zorgleerlingen hanteren. Ook is er een rekenspecialist en een hoogbegaafdheidsspecialist.

Dit betekent echter niet dat het onze ambitie is om een inclusieve school te worden. We denken dat leerlingen met zeer complexe zorgvragen beter af zijn in het S(B)O, om de beschikbare onderwijstijd evenredig over onze populatie te verdelen. Leerlingen uit andere wijken (ook BAO-BAO-verwijzing) zijn welkom, mits zich dit verdraagt met de zorgzwaarte in de groepen. Dit vraagt een nauwkeurige afweging waarbij directeur, IB-er en leerkrachten(en) onderzoeken of de leerling bij ons geplaatst kan worden. Als wij écht niet kunnen bieden wat de leerling nodig heeft, zijn wij genoodzaakt om te verwijzen naar een andere school.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We hebben contact met verschillende vormen van kinderopvang: Christelijke kinderopvang/peuterspeelzaal De Kindertuin, Peuterspeelzalen Roezemoes, de Speeldoos en Kruimeltje. Er vindt altijd een overdracht plaats middels een formulier. Kinderen met VVE-indicatie krijgen een warme overdracht. Er is dan op onze school overleg met de ouders, de leidster van de peuterspeelzaal, de toekomstige leerkracht en de Interne Begeleider.

Terug naar boven