Protestants Christelijke Basisschool de Wegwijzer

Koningin Julianalaan 2 A 2231 VD Rijnsburg

  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool de Wegwijzer
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool de Wegwijzer
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool de Wegwijzer
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool de Wegwijzer
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool de Wegwijzer

In het kort

Toelichting van de school

Op deze schoolpagina schrijven we uitgebreid over de doelen en de werkwijzen van onze school.
We willen echter beginnen met heel kernachtig zeggen waar het op onze school om draait:

Wij willen dat uw kind heel veel leert en elke dag met plezier naar school gaat.
Wij werken aan een fijne sfeer in de klassen en de leerkrachten doen er alles aan om uit uw kind te halen wat erin zit.
Daarbij speelt u als ouder een belangrijke, stimulerende rol.


‘De Wegwijzer’ is een moderne, open, christelijke basisschool. We leven en werken vanuit ons geloof in God en de Bijbel. Jezus is voor ons de Zoon van God. Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken is welkom op onze school. De sfeer in de school is veilig en vertrouwd. Kinderen gaan met plezier naar school. Elk kind komt tot zijn recht. We zijn alert op discriminatie en pesten en werken vooral aan het voorkomen ervan. Als het dan toch eens een keer de kop op steekt grijpen we direct in. Ook vertellen we de kinderen steeds weer dat er regels gelden op school. Orde en regelmaat zorgen ervoor dat er ruimte en aandacht voor elk kind is. Natuurlijk wordt er wel eens een kind gestraft. Maar we steken veel meer energie in het belonen van goed gedrag.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • veiligheid
  • kwaliteit
  • groei
  • verbinding
  • eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
209
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op De Wegwijzer lunchen wij op school. Het eten gebeurt met de eigen leerkracht in het lokaal. We hebben koelkasten voor elke groep zodat kinderen het drinken en eventueel brood koel kunnen leggen. Elke laatste donderdag van de maand is het Happy Lunch Day! De ouderraad zal dan voor alle kinderen voor iets extra’s zorgen. Denk bijvoorbeeld aan pannenkoeken, soep of een fruitsalade.

Na het eten gaan de kinderen een half uur naar buiten. De Wegwijzer heeft gelukkig veel ruimte om buiten te spelen. Ook spelen is heel belangrijk voor hun ontwikkeling!
De kleuters spelen apart op hun eigen plein met genoeg materialen en klimtoestellen.
De groep 3,4 en 5 gaan samen een half uur naar buiten op ons grote plein. Daar hebben ze een pannaveld, een tafeltennistafel, een basketbalpaal, een funkorf en de groene speeltuin tot hun beschikking.
Groep 6,7 en 8 gaan een kwartier later naar buiten. We vinden het belangrijk dat het toezicht tijdens deze pauze gebeurt door professionals. Daarom zijn er leerkrachten en pedagogisch medewerkers van Partou.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven