Basisschool Het Woud

Herenweg 165 2465 AH Rijnsaterwoude

  • Schoolfoto van Basisschool Het Woud
  • Schoolfoto van Basisschool Het Woud
  • Schoolfoto van Basisschool Het Woud
  • Schoolfoto van Basisschool Het Woud
  • Schoolfoto van Basisschool Het Woud

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de website van Scholen op de kaart.

Hier treft u informatie aan over basisschool Het Woud. Deze informatie is erop gezet door; het ministerie van onderwijs DUO, de inspectie en de school.

U bent van harte welkom om een bezoekje te brengen aan onze school om persoonlijk een indruk te krijgen van onze werkwijze en de sfeer op Het Woud.

U kunt via directie.hetwoud@wijdevenen.nl of 0172-508165 een afspraak maken.

Mirjam Kennis
Directeur basisschool Het Woud (onderdeel van IKC Het Woud)

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kleinschaligheid, geborgenheid
  • Thematisch werken
  • Gebruik van de buitenruimte
  • Groepsdoorbroken
  • Eigenaarschap, zelfstandigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het Woud is een kleine dorpsschool. Het is ons streven dat alle kinderen uit de kern Rijnsaterwoude de school bezoeken. Het leerlingenaantal zal rond de 80 blijven. Indien er woningbouw gaat plaatsvinden is groei te verwachten.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
77
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven