Basisschool Het Woud

Herenweg 165 2465 AH Rijnsaterwoude

  • Schoolfoto van Basisschool Het Woud
  • Schoolfoto van Basisschool Het Woud
  • Schoolfoto van Basisschool Het Woud
  • Schoolfoto van Basisschool Het Woud
  • Schoolfoto van Basisschool Het Woud

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen van de groepen 6 t/m 8 hebben in maart 2023 een vragenlijst over hun veiligheidsbeleving en tevredenheid over de school ingevuld.

90% van de leerlingen heeft deelgenomen aan deze enquête.

De leerlingen voelen zich veilig op school en zijn over het algemeen tevreden.

De antwoorden op de vragenlijsten en de beleving van de leerlingen wordt met de leerlingen, in het team en met de MR besproken.

Tevredenheid
8,7
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In februari 2022 hebben alle ouders een persoonlijke uitnodiging gekregen om deel te nemen aan een tevredenheidsonderzoek. We zijn heel blij dat 87,5 % van onze ouders heeft deelgenomen, want dit is een voldoende percentage om te kunnen spreken over een betrouwbaar beeld. De ouders die deelgenomen hebben zijn over het algemeen tevreden.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven