Jenaplanbasisschool De Kring

Isabella van Spanjestraat 2 5122 LE Rijen

  • gefotografeerd in vogelvlucht vanuit het noordoostelijke punt van het schoolterrein
  • gefotografeerd vanaf de straat vanuit het noordoostelijke punt van het schoolterrein
  • gefotografeerd vanaf de straat vanuit het zuidwestelijk punt van het schoolterrein
  • gefotografeerd vanaf de straat vanuit het zuidelijke punt van het schoolterrein
  • Een blik in de aula vanaf de verdieping

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Jenaplanschool De Kring is aangesloten bij het bestuur van Stichting Tangent te Tilburg. De stichting kent een vervangerspool met vervangende leerkrachten in dienst van de stichting. Bij verlof kan de school een beroep doen op deze pool. Mochten in de vervangerspool geen vervangende leerkrachten meer zijn,dan kan de school een beroep doen op vervangende leerkrachten die staan geregistreerd bij de firma Driessen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven