Jenaplanbasisschool De Kring

Isabella van Spanjestraat 2 5122 LE Rijen

  • gefotografeerd in vogelvlucht vanuit het noordoostelijke punt van het schoolterrein
  • gefotografeerd vanaf de straat vanuit het noordoostelijke punt van het schoolterrein
  • gefotografeerd vanaf de straat vanuit het zuidwestelijk punt van het schoolterrein
  • gefotografeerd vanaf de straat vanuit het zuidelijke punt van het schoolterrein
  • Een blik in de aula vanaf de verdieping

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker,

Wij heten u van harte welkom op het schoolvenster van Jenaplanbasisschool De Kring. Wij zijn een school waar kinderen zich thuis en geborgen voelen. De basis voor de geborgenheid is de 3 jarige stamgroep, waar de ontwikkeling van capaciteiten en talenten van de kinderen worden gestimuleerd door de vier basisactiviteiten van het Jenaplanonderwijs: gesprek, werk, spel en viering. Onze kernwaarden zijn samenwerken, eigenaarschap, zelfvertrouwen, nieuwsgierigheid, zelfkennis, respect en talenten ontwikkelen. Ons onderwijs is tevens gericht op de 21e eeuwse vaardigheden. Wij zijn trots op onze school en haar moderne Jenaplanonderwijs. We ontvangen u graag. Bel daarom gerust voor een afspraak. Ons telefoonnummer is 0161-223987. 

De gegevens op deze website zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Jenaplanschool, lid van NJPV
  • Modern Jenaplanonderwijs
  • Samenwerken, eigenaarschap
  • Zelfvertrouwen, zelfkennis
  • Respect, talenten ontwikkelen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
276
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Groep 2 gaat 12 woensdagochtenden naar school

Groep 1 is alle woensdagen vrij

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op Jenaplan basisschool de Kring zorgen we met zijn allen, ouders, leerkrachten en kinderen voor een veilig schoolklimaat.

Het Sociale veiligheidsplan is maar een pak papier. In de praktijk werken we er echt aan!

Door middel van de methode KWINK spreken we iedere dag dezelfde taal op school. Dit gaat over thema's als: samen spelen, delen, aardig zijn, elkaar helpen, elkaar steunen. Ieder week krijgen de leerlingen les in sociaal en emotionele vorming. Hierdoor leren leerlingen zich uiten, elkaar begrijpen.

Door de methode KWINK leren kinderen hun emoties reguleren. Dit betekent in de praktijk dat veel kinderen met elkaar dingen zelf op kunnen lossen.

Dit is SUPER

Op de Kring is de stamgroepleider makkelijk aanspreekbaar en te bereiken. Ter ondersteuning is er op school een CSV een IVP en een gedragsspecialist.

Hier kunnen kinderen altijd terecht. 

Terug naar boven