Basisschool Het Fonkelbos

Catsstraat 2 5121 HT Rijen

  • een bezoek van peuters aan de BVM
  • op initiatief van de leerlingenraad werd een heus insectenhotel gebouwd
  • de BVM maakt gebruik van de prachtige omgeving om te leren
  • even te gast bij Brabant Golf.

In het kort

Toelichting van de school

Wij zijn trots op onze fijne, leuke, kleine school. Onze school staat letterlijk aan de bosrand in Rijen. Het onderwijs op onze school speelt zich binnen en buiten af. We maken tijdens onze lessen gebruik van de natuur en de buitenruimte om ons heen. We weten uit de literatuur en ervaring dat buiten leren en bewegen samen met anderen zorgt voor welbevinden en betrokkenheid. Ook zien we dat kinderen buiten hele andere kwaliteiten kunnen laten zien dan binnen. Door de beweging tijdens lessen buiten, kunnen kinderen vaak beter hun focus behouden bij de lessen binnen. 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • RESPECT
  • VERANTWOORDELIJKHEID
  • VERTOUWEN
  • VEILIGHEID

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij willen graag gelukkige leerlingen (en medewerkers en ouders). Want als je lekker in je vel zit, gaat leren eigenlijk vanzelf. Vanuit ons concept FONK geven we onze leerlingen letterlijk de (buiten)ruimte. We zijn kleinschalig en koesteren dat, omdat we iedereen willen kennen en aandacht willen geven.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
50
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De school en stichting zijn erg (pro)-actief in het zorgen voor een fijn schoolklimaat. Zowel op het gebied van leerlingen maar ook voor medewerkers van de school.

D.m.v. de bovenschoolse Arbo werkgroep werken de leerkrachten aan een veilige en fijne werkomgeving. 

Terug naar boven