Ds G H Kerstenschool

Margriete van Comenestr 2 2982 PH Ridderkerk

Schoolfoto van Ds G H Kerstenschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Er zijn geen vakleerkrachten aan de school verbonden.

Het team heeft zich door middel van scholing gekwalificeerd voor het geven van bewegingslessen met als onderlegger het 'werken in groepen' (WIG). Er is ook voor iedere bouw een serie lessen geschreven.

Voor het vak muziek wordt incidenteel de hulp ingeroepen van externen: docenten van ToBe, orkestleden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest enz. Voor het overige geeft het team adequaat les aan de hand van de methode 'Meer met muziek'.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De school kan ondersteuning bieden aan kinderen met dyslexie en aan kinderen met een visuele beperking.

Daarnaast heeft de school expertise opgebouwd in de begeleiding van hoogbegaafde kinderen en kinderen met ASS. Het laatste zal in de toekomst verder uitgebouwd worden. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven