Ds G H Kerstenschool

Margriete van Comenestr 2 2982 PH Ridderkerk

Schoolfoto van Ds G H Kerstenschool

In het kort

Toelichting van de school

De Ds. G.H. Kerstenschool is een reformatorische basisschool, met de Bijbel en de belijdenisgeschriften als grondslag. Een gezellige school, waar het lesprogramma wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften van de kinderen, zodat zij zich kunnen blijven ontwikkelen. Dat onderwijs geven we in een veilige omgeving, waar leerlingen en leerkrachten met elkaar rekening houden en naar elkaar luisteren.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • De Bijbel als norm
  • Zorg voor kinderen
  • Ontplooiing
  • Veiligheid
  • Respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen van de Ds. G.H. Kerstenschool is de afgelopen jaren tamelijk stabiel gebleven, zodat de 12 groepen gehandhaafd konden worden. Toch staat de twaalfde groep wel onder druk. De boven- en middenbouw tellen veel leerlingen. Wanneer deze de school verlaten, kan het leerlingenaantal dalen. In 2018 heeft zich een zestal gezinnen echter in Ridderkerk gevestigd. Dit leverde een aantal nieuwe leerlingen op. Hopelijk zet deze trend door.  
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
244
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven