Christelijke Basisschool de Fontein

Scheldeplein 4 2987 EL Ridderkerk

 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Fontein
 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Fontein
 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Fontein
 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Fontein
 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Fontein

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Mocht er nu een leerkracht afwezig zijn door ziekte of een privé afspraak, dan wordt er in eerste instantie gezocht naar een passende vervanger. Dat kan een andere leerkracht zijn, een onderwijsassistent of een vervanger van buitenaf. Mocht dit niet lukken zal een klas verdeeld worden over andere groepen. Hier hebben wij goed over nagedacht, want een groep 8 leerling zal niet bij de kleuters geplaatst worden en visa versa. We hebben ook gekeken naar het aantal maximaal. De leerkrachten zorgen voor werk tijdens die dag en de leerlingen die verdeeld zijn kunnen dan hun vragen stellen aan de desbetreffende leerkracht. Geldt het voor meerdere dagen achter elkaar dan zullen wij ook kijken of het mogelijk is dat er ook een andere klas een vervanger krijgt of verdeeld wordt. Zo kunnen we altijd gericht voorzien van goed onderwijs bij elke leerling. Zijn er meerdere leerkrachten ziek of afwezig dan wordt het lastiger om de leerlingen op school  te houden. Vervanging is schaars en het aantal maximaal te verdelen kinderen per klas heeft ook een beperking. Mocht er dan een klas thuis zitten, dan hopen wij op uw begrip. In alle gevallen zullen wij streven om u voor 07.45 uur te berichten via Social Schools. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Met de methode Kleuterplein worden diverse vakken en ontwikkelingsgebieden behandeld, waaronder:

1. Taal en Woordenschat: Taalontwikkeling en het vergroten van de woordenschat.

2. Rekenen en Wiskunde: Fundamentele rekenvaardigheden en getalbegrip.

3. Motoriek: Motorische ontwikkeling en bewegingsvaardigheden.

4. Sociaal-Emotionele Ontwikkeling: Het stimuleren van sociaal gedrag en emotieregulatie.

5. Beginnende Geletterdheid: Voorbereiding op leesvaardigheid.

Kleuterplein is ontworpen om kleuters een brede basis te bieden voor hun verdere ontwikkeling op deze gebieden.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Binnen CBS de Fontein hanteren we verschillende ondersteuningsniveaus:

 1. Ondersteuningsniveau 1: De leerkracht biedt basisondersteuning in de groep, waarbij het aanbod wordt aangepast aan de behoeften van de leerling.
 2. Ondersteuningsniveau 2: De leerkracht biedt extra ondersteuning in de groep, zoals verlengde instructie of gedragsinterventies, in overleg met collega's.
 3. Ondersteuningsniveau 3: Een interne deskundige biedt extra ondersteuning buiten de klas, bijvoorbeeld op het gebied van lezen.
 4. Ondersteuningsniveau 4: Na extern onderzoek vanuit het samenwerkingsverband wordt speciale zorg geboden.

We streven ernaar om de ondersteuning geleidelijk af te bouwen, zodat de leerling weer kan deelnemen aan het reguliere onderwijsaanbod. Onze ondersteuning is op maat en wordt in nauw overleg met de leerling, ouders en leerkracht vormgegeven.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onze ambities voor de komende jaren om leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften te begeleiden:

 • Verbetering van rekenonderwijs
 • Vastleggen en borgen van schoolstructuur
 • Versterking van leerkrachthandelen en professionele cultuur
 • Ontwikkeling van een schoolbrede visie op gedrag
 • Verbetering van leesonderwijs (technisch en begrijpend)
 • Herziening van sociale en emotionele methode
 • Borgen en vastleggen van Teach Like a Champion-doorgaande leerlijn.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven