Openbare Basisschool De Reijer

Prinsenstraat 74 2983 CL Ridderkerk

  • In de schoolbibliotheek kunnen alle leerlingen van de school (van kleuter tot groep 8) hun leesontwikkeling stimuleren.
  • Spelen, sporten, ontspannen....Ons plein heeft voor elk kind wat wils.
  • Yes Kinderopvang verzorgt de BSO op de Reijer. Kinderen blijven in de vertrouwde omgeving die toch anders wordt ervaren
  • De gymzaal biedt fantastische mogelijkheden voor geweldige lessen en mooie activiteiten.
  • Onze kinderen werken buiten de groep. Ze leren zo zelfstandig te werken, samen te werken en zelf oplossingen te bedenken.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van Openbare basisschool De Reijer. 

U vindt op het Schoolvenster informatie over de kwaliteit en de organisatie van De Reijer. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de onderwijsinspectie en de school zelf. De overzichten en informatie worden de komende tijd verder uitgebreid en aangepast aan de hand van de nieuwe cijfers en documenten. Schoolvensters blijft daardoor up to date.

De Reijer staat bekend in de wijk Slikkerveer als een school voor goed en uitdagend onderwijs waarin basisvaardigheden en het verwerven van belangrijke vaardigheden centraal staan. Binnen het Reijerconcept betrekken we onze kinderen intensief bij ons onderwijs. Onze school staat voor innovatief en kwalitatief goed onderwijs. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betekenisvol onderwijs
  • Aandacht voor elk kind
  • Ruimte voor alle talenten
  • Ouders zijn partners
  • Brede School in Slikkerveer

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
363
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In de schoolvakanties kan Yes! kinderopvang ook besluiten om de opvang wisselend op een andere wijkschool te laten plaatsvinden. De andere school bevindt zich op loopafstand van de Reijer.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Leerkrachten zijn allen verantwoordelijk voor de veilige omgeving van de leerlingen. Het handelen van leerkrachten, IB'ers en directie van de Reijer berust op het normen en waarden niveau van de school; gekoppeld aan de 3 schoolregels die de Reijer kent. Ouders maken onderdeel uit van dit handelen. Het handelen kan zich richten op een individu, een kleine groep, de groep zelf. Voor de uitvoering en de aanpak kiest de school de in haar ogen beste optie.

Terug naar boven