Openbare Basisschool De Reijer

Prinsenstraat 74 2983 CL Ridderkerk

  • In de schoolbibliotheek kunnen alle leerlingen van de school (van kleuter tot groep 8) hun leesontwikkeling stimuleren.
  • Spelen, sporten, ontspannen....Ons plein heeft voor elk kind wat wils.
  • Yes Kinderopvang verzorgt de BSO op de Reijer. Kinderen blijven in de vertrouwde omgeving die toch anders wordt ervaren
  • De gymzaal biedt fantastische mogelijkheden voor geweldige lessen en mooie activiteiten.
  • Onze kinderen werken buiten de groep. Ze leren zo zelfstandig te werken, samen te werken en zelf oplossingen te bedenken.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De Reijer vindt de mening van alle betrokkenen erg belangrijk. 
We willen graag zicht op de ervaringen van onze kinderen, ouders en team. 
We gebruiken hiervoor tevredenheidsonderzoeken die we regelmatig afnemen. 
Jaarlijks vragen we onze leerlingen naar hun ervaringen. 


Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De Reijer houdt regelmatig een enquête onder haar ouders, kinderen en team om zo goed inzicht te krijgen in de waardering voor de school. 
Het geeft ons een goede indicatie of we de goede dingen ook daadwerkelijk goed doen en hoe onze direct betrokkenen dit ervaren. 
We vragen goede feedback om het "elke dag een beetje beter te kunnen doen". 


Tevredenheid
7,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven