Protestants Christelijke Basisschool Juliana

Julianastraat 6 3161 AK Rhoon

  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Juliana
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Juliana
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Juliana
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Juliana

In het kort

Toelichting van de school

Goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. Zowel voor de kinderen als voor u. In onze schoolgids en hier op scholenopdekaart.nl vindt u praktische informatie zoals over de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. We beschrijven wat we belangrijk vinden en hoe wij het onderwijs organiseren. De Julianaschool maakt onderdeel uit van SCPO-Albrandswaard, een stichting van christelijke basisscholen.

Voor meer informatie verwijzen we u door naar de website van de school of neem contact met ons op. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Balans en focus
  • Prettig (samen) werken
  • Passend onderwijs en inclusie
  • Wereldburgerschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
412
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We vinden contacten met ouders heel belangrijk. Samen werken we immers aan de ontwikkeling van het kind! Een aantal gesprekken zijn ingepland. Maar daarnaast kunt u altijd een afspraak maken met de groepsleerkracht voor een gesprek. Dat geldt ook voor een gesprek met de intern begeleider.
U kunt voor en na schooltijd gewoon binnen lopen om een afspraak te maken. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven