Protestants Christelijke Basisschool Juliana

Julianastraat 6 3161 AK Rhoon

  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Juliana
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Juliana
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Juliana
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Juliana

In het kort

Toelichting van de school

Goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. Zowel voor de kinderen als voor u. In onze schoolgids en hier op scholenopdekaart.nl vindt u praktische informatie zoals over de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. We beschrijven wat we belangrijk vinden en hoe wij het onderwijs organiseren. De Julianaschool maakt onderdeel uit van SCPO-Albrandswaard, een vereniging van christelijke basisscholen.

Voor meer informatie verwijzen we u door naar de website van de school of neem contact met ons op. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Balans en focus
  • Prettig (samen) werken
  • Passend onderwijs en inclusie
  • Wereldburgerschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Julianaschool is een basisschool waar kinderen vanaf 4 jaar welkom zijn. Het leerlingaantal ligt op 1 oktober 2021 op 400. Eenmaal per jaar, op 1 oktober, worden de leerlingen geteld in opdracht van het Ministerie van OCW. Deze telling is van belang voor de bekostiging van het onderwijs in het schooljaar volgend op de teldatum. Na vaststelling van het leerlingenaantal wordt gekeken hoeveel leerkrachten het volgend schooljaar ingezet kunnen worden en wordt er een klassenindeling gemaakt.

Voor de aanmeldprocedure verwijzen we u naar de website van de school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
392
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We vinden contacten met ouders heel belangrijk. Samen werken we immers aan de ontwikkeling van het kind! Een aantal gesprekken zijn ingepland. Maar daarnaast kunt u altijd een afspraak maken met de groepsleerkracht voor een gesprek. Dat geldt ook voor een gesprek met de intern begeleider.
U kunt voor en na schooltijd gewoon binnen lopen om een afspraak te maken. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven