IKC Rheezerveen

Bouwmansweg 3 7797 HM Rheezerveen

  • Schoolfoto van IKC Rheezerveen
  • Schoolfoto van IKC Rheezerveen
  • Schoolfoto van IKC Rheezerveen
  • Schoolfoto van IKC Rheezerveen

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij IKC Rheezerveen! 

Deze pagina geeft u inzicht in IKC Rheezerveen. IKC Rheezerveen bestaat uit Kinderopvang De Beestenboel en IKC Rheezerveeen. Wij bieden opvang en onderwijs aan kinderen van 0 t/m 13 jaar.  De gegevens op de website zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en het kindcentrum. Waar nodig geven we een toelichting. Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Geloof
  • Samen
  • Eigenaarschap
  • Nieuwsgierigheid en veerkracht
  • Betrokken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

IKC Rheezerveen is een kleinschalig kindcentrum bestaande uit CBS Rheezerveen en Kinderopvang De Beestenboel. Er gaan ongeveer 75 kinderen in de leeftijd van 0 t/m 13 jaar naar IKC Rheezerveen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
50
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op IKC Rheezerveen werken we met het hoorns model. Dit wil zeggen dat de kinderen van groep 1 tot en met groep 8 allemaal dezelfde schooltijden hebben. In de paragrafen hieronder staan de schooltijden weergegeven, de tijden waarop opvang bij Kinderopvang De Beestenboel mogelijk is en het vakantierooster voor 2024-2025. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven