Basisschool Sint Mauritius

Haverweg 16 6991 BS Rheden

  • Schoolfoto van Basisschool Sint Mauritius
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Mauritius
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Mauritius
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Mauritius

Het team

Toelichting van de school

Op de Mauritiusschool werken tien leerkrachten, een onderwijsassistent, een administratief medewerkster, een conciërge, een intern begeleider, een opleider in de school, een vakleerkracht gym en een directeur. 

De groepsleerkrachten vormen de spil van onze organisatie. Uw kind heeft het meest met haar of hem te maken. De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de gang van zaken in de groep. De groepsleerkracht is ook het eerste aanspreekpunt voor u als ouder. Met haar of hem bespreekt u de vorderingen van uw kind.

De dagelijkse leiding van de school ligt bij de directeur. Zij is tevens belast met de uitvoering en implementatie van het beleid van Deltascholen. Zij is ook verantwoordelijk voor het onderwijskundige leiderschap van de school.

De intern begeleider is verantwoordelijk voor de interne zorg binnen de school. Zij begeleidt de leerkrachten en heeft tevens de eindverantwoording voor het leerlingvolgsysteem. Ook onderhoudt de intern begeleider contacten met externe instanties.

De opleider in de school begeleidt studenten van de HAN pabo bij hun studievoortgang en ondersteunt de leerkrachten die mentor zijn van de studenten.

Onze administratief medewerkster is één dag onder schooltijd aanwezig. Zij is verantwoordelijk voor de financiële administratie en de leerlingadministratie.

De conciërge is drie dagen bij ons op school aanwezig.

De vakleerkracht voor gym werkt één dagdeel in de week op de Mauritiusschool.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ons schoolbestuur SKPCPO Delta maakt gebruik van een vaste groep invallers. Hierdoor is kwaliteit gegarandeerd en krijgen kinderen bij ziekte van de leerkracht een vertrouwd gezicht voor de klas.  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1, 2 en 3 is het onderwijsthematisch ingericht. Waar mogelijk worden echte situaties nagebootst waaraan leerervaringen worden gekoppeld. In groep 3 maken we geleidelijk de overstap naar het meer abstract werken op papier. Aan het einde van ieder schooljaar bekijken we samen met ouders welke kinderen op alle ontwikkelings­gebieden aan de voorwaarden voldoen om de overstap naar de volgende groep te maken.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

U kunt hier het SOP (schoolondersteuningsprofiel) downloaden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Mauritiusschool maakt samen met openbare basisschool Rheder Enk en kinderopvangorganisatie Puck & Co deel uit van kindcentrum Kroeseboom. 

Terug naar boven