Basisschool Sint Mauritius

Haverweg 16 6991 BS Rheden

  • Schoolfoto van Basisschool Sint Mauritius
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Mauritius
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Mauritius
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Mauritius

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ons schoolbestuur SKPCPO Delta maakt gebruik van een vaste groep invallers. Hierdoor is kwaliteit gegarandeerd en krijgen kinderen bij ziekte van de leerkracht een vertrouwd gezicht voor de klas.  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1, 2 en 3 is het onderwijsthematisch ingericht. Waar mogelijk worden echte situaties nagebootst waaraan leerervaringen worden gekoppeld. In groep 3 maken we geleidelijk de overstap naar het meer abstract werken op papier. Aan het einde van ieder schooljaar bekijken we samen met ouders welke kinderen op alle ontwikkelings­gebieden aan de voorwaarden voldoen om de overstap naar de volgende groep te maken.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

U kunt hier het SOP (schoolondersteuningsprofiel) downloaden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven